FAQ och svar till dig i åk 9

Kontakta Maja Beskowgymnasiet

Maja Beskowgymnasiet
Telefon: 090-16 29 00

Besöksadress: Fridhemsvägen 2, 903 37 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Hej åk 9 (och vårdnadshavare)!

Vi får väldigt många frågor om gymnasievalet just nu och har därför sammanställt frågor och svar nedan:

Allmänna frågor om Maja Beskowgymnasiet

Är det bra utbildningar? Ja, alla utbildningar på Maja Beskowgymnasiet och Umeå Elitidrottsgymnasiet håller väldigt hög kvalitet.

Kommer ni ha något estetiskt tillval denna termin eller inte? Ja, vi erbjuder Bild och form.

Finns det LIU på Maja Beskow? Ja, man kan läsa extra idrott på alla våra program. De idrotter man kan välja mellan är innebandy, fotboll och fysisk träning.

Hur funkar specialiseringen av idrott och hälsa? När börjar det gälla och tränar man då individuellt med just dom som valt samma? Om du till exempel väljer fotboll så läser du ditt gymnasieprogram med din klass och fotbollen är gemensam med alla elever på Maja Beskowgymnasiet som valt fotboll. Fotbollen brukar komma igång nån vecka in på höstterminen i åk 1 och gäller åk 1-2. I åk 3 har du möjlighet att läsa fotboll som utökad kurs. Du läser fotboll som vilket annat ämne som helst och får betyg i det.

Vilka datorer får man? Teknikprogrammets elever får låna en avancerad PC. Övriga elever får låna Chromebooks.

Har ni bra mat? Ja, vi har fantastiskt god mat på Maja. Nästan all mat lagas från grunden och våra elever får ofta välja mellan 3-4 rätter per dag.

När får man reda på vilka klasskamrater man ska ha? Det är inte klart förrän den första skoldagen.

Ungefär hur långa raster har man? Man har en kort rast mellan varje lektion. Lunchrasten är lite längre.

Hur ser dagarna ut? Hur långa dagar är det? En vanlig dag på gymnasiet pågår kl. 08.20-15.30. På vår skolwebb (www.umea.se/maja) under Schema kan man gå in på en klass till exempel EK1A (åk 1 på Ekonomiprogrammet) och se hur ett veckoschema ser ut för dem.

Kan man få hjälp om det skulle bli stressigt med skoljobb? Ja, absolut. Du kan få hjälp av både lärare, mentor, rektor och elevhälsoteamet. Alla kommunala gymnasieskolor i Umeå har ett fullt utbyggt elevhälsoteam som jobbar stenhårt för att du ska klara dina studier oavsett vilket program du läser. Elevhälsoteamen består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Därutöver ger våra ordinarie lärare stöd på regelbundna tider i till exempel Majamatte, Majaspråk och Majakemi ungefär varannan vecka i anslutning till skoldagen.

Vem är Maja Beskow? Hon var den första kvinnliga lärarinnan på Umeå högre allmänna läroverk (år 1900!) som på den tiden bara var öppen för manliga elever. Hon visade omsorg och stort engagemang runt sina elever. Många av Maja Beskowgymnasiets värden bygger på hennes filosofi.

Kommer det komma fler linjer? Det är ingenting bestämt i dagsläget, men det förs diskussioner om en eventuell Restaurangutbildning.

Do the children get busscards in winter? Yes, all children that live more than 6 kilometres from the school get a buscard.

Vilka bussar går till Maja Beskow? Lokalbussarna 1, 2, 5, 7, 8 och 9 passerar i närheten av skolan. Mer information finns på skolwebben (www.umea.se/maja se Meny > Om skolan > Hitta till Maja). Det tar cirka 5 minuter att cykla från Maja Beskow till centrala Umeå.

Frågor om Ekonomiprogrammet

Är erat ekonomiprogram ett bra redskap inför att starta eget företag? Ja, jättebra! Under gymnasietiden kommer du att få starta, driva och avveckla ett företag. Något som kommer att ge dig grunderna till att bli egen företagare i framtiden. Ekonomiprogrammet på Maja är skräddarsytt för Civilekonomprogrammets inriktning Service Management som bland annat erbjuds på Umeå universitet.

Frågor om Naturvetenskapsprogrammet

Får man chans att gå natur-sam senare trots att ni inte har någon sam-linje? Nej. På Maja Beskowgymnasiet läser man natur-natur. 

Kommer ni lägga till en sam-linje senare? I dagsläget finns det inga planer på detta.

Hur många valde naturvetenskapsprogrammet utan niu eller idrottsinrikting under 2019-20? Det ser väldigt olika ut från år till år beroende på elevernas intresse. Hösten 2020 startade 1 klass på Maja Beskowgymnasiet och 1 klass på Umeå Elitidrottsgymnasium. Som söksiffrorna ser ut just nu kommer vi att öka med en klass till läsåret 2021/22.

Hur är den tekniska naturvetenskaps-inriktningen upplagd i förhållande till vanlig natur-natur? Det som skiljer våra profiler åt är programfördjupningarna och det är 200 poäng totalt. Om du läser profilen molekylär medicin läser du naturvetenskaplig specialisering (100 p) och bioteknik (100 p). Om du läser profilen teknisk naturvetenskap läser du programmering (100 p) och fysikfördjupning (100 p).

Frågor om Teknikprogrammet

Är teknikprogrammet bra? Ja, det är jättebra! Programmet håller väldigt hög kvalitet. Våra elever trivs också väldigt bra.

Vad är skillnaden mellan El- och energiprogrammet och Teknikprogrammet? El- och energiprogrammet är ett praktiskt program där man, om man vill läsa data, läser praktisk data. 600 poäng är gymnasiegemensamma ämnen såsom svenska, engelska, matte med flera och 1600 poäng är yrkesämnen.
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande, naturvetenskapligt program där man läser mycket matematik och fysik. Inriktningen Informations- och mediateknik består av 650 poäng som är datarelaterat. Resten är teoretiskt.

Vad är skillnanden mellan Teknikprogrammet på Maja Beskow och Dragonskolan? Teknikprogrammet på Maja har två inriktningar: Informations- och medieteknik (med profilen mjukvarudesign och webbutveckling) samt Teknikvetenskap. På Maja Beskowgymnasiet läser man programmering redan i årskurs 1. Teknikvetenskapskursen i åk 1 är också inriktad mot programmering. Det innebär att på Maja hinner vi längre i programmeringen än vad man gör om man läser samma inriktning på Dragonskolan där man väljer inriktning i årskurs 2.

Teknikprogrammet på Dragonskolan har fyra inriktningar: Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö, Teknikvetenskap och Informations- och medieteknik. På Dragonskolan finns det fler inriktningar att välja mellan. Årskurs 1 är mer allmänt inriktat och förbereder dig för att kunna göra ett klokt val inför årskurs 2.

Hur lång är en vanlig skoldag på Teknikprogrammet och ungefär vilket meritvärde bör man ha för att komma in? En vanlig dag på gymnasiet pågår kl. 08.20-15.30.
Generellt kan man säga att det inte svårt att ta sig in på de teoretiska programmen på gymnasiet, men man ska vara medveten om att Teknikprogrammet är en naturvetenskaplig utbildning. Du bör vara intresserad av de naturvetenskapliga ämnena (matematik, fysik, kemi) för att klara av Teknikprogrammet.

Frågor om Umeå Elitidrottsgymnasium

Hur är det att gå NIU? Det är lite annorlunda jämfört med att gå ett vanligt program då du har träningar i din idrott på måndag, onsdag och fredag morgon. Du får också mellanmål nästan varje dag. Eleverna på Umeå Elitidrottsgymnasiet är ofta väldigt ambitiösa och har väldigt höga betyg när de går ut. Umeå Elitidrottsgymnasium har även en väldigt hög genomströmning.

Hur många träningar i veckan har man om man går elititdrottsinriktningen? I åk 1 har man 3 träningar per vecka samt 2 vanliga idrottslektioner. I åk 2-3 har man 4 träningar per vecka och inga vanliga idrottslektioner.

Kan jag få inrikta mig i sporten brottning på NIU? Brottning finns ej på NIU. Däremot kan du kontakta vår rektor Henrik Ragnvaldsson (henrik.ragnvaldsson@umea.se) för att hitta en bra lösning kring brottning.

Får man spela i Umeå FC om man kommer in på NIU fotboll? De som kommer in på NIU fotboll erbjuds en plats i Umeå FC.

Hur många tar ni in på NIU fotboll? Vi tar totalt in 25 elever på NIU fotboll varje höst (både tjejer och killar).

När får man veta om man har kommit in på NIU? Så snart uttagningarna är klara. Det ser lite olika ut mellan idrotterna. I år blir det sent med anledning av corona. Normalt sker uttagningarna under dec och i början av jan och man får besked senast v.3. Men i år blir det senare.

Är cricket en giltig sport på NIU/LIU eller? Vi har inte cricket, men här på Maja Beskow kan du kombinera ett program med att läsa fysisk träning för att förbättra din fysik för att fortsätta utvecklas i cricket.

Här kan du se våra filmer, både mer information om skolan och våra utbildningar

För mer information kontakta:

Jonas Stenlund
rektor, Maja Beskowgymnasiet
070-616 24 17
jonas.stenlund@umea.se

Katarina Nyman
biträdande rektor, Maja Beskowgymnasiet
070-699 08 69
katarina.nyman@umea.se

Henrik Ragnvaldsson
rektor, Umeå Elitidrottsgymnasium
070-316 93 41
henrik.ragnvaldsson@umea.se

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2021
Publicerad: 5 februari 2021
Sidan publicerad av: Marie Nygren