Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Eftergymnasial utbildning'

Eftergymnasial utbildning

Välkommen att läsa eftergymnasial utbildning på Forslundagymnasiet!
1 Utbildning:
  • Driftledare lantbruk

Bli en del av en grön framtid med hållbar livsmedelsproduktion. Den här utbildningen vänder sig till dig som kanske redan är i näringen och vill vidareutbilda dig för mer kvalificerade uppgifter och ett ökat helhetsansvar. Den är även för dig som vill ta klivet in i näringen med sikte på framtida drift av egen verksamhet och eget företagande.

Utbildningen börjar den 25 november och omfattar 60 veckor under cirka 1,5 år. Naturbruksgymnasierna Forslunda i Umeå, Nytorp i Arbrå samt Torsta i Ås samverkar för att erbjuda spets- och driftledarkompetens i hela norra Sverige. Vägarna till behörighet och antagning är många så tveka inte om du vill vara med och utveckla en spännande bransch som kombinerar högteknologisk kompetens med de biologiska och levande processerna hos djur och natur.

Obs! Vi tar emot sena anmälningar till och med 31 oktober.

Kurser som ingår i utbildningen

Kursnamn

Yrkeshögskolepoäng

(5 p motsvarar en veckas heltidsstudier)

Ekonomi

30

Entreprenörskap och företagande

15

Examensarbete - Affärs eller driftplan

15

Jordbrukets miljöpåverkan

15

Jordbrukspolitik och marknad

15

Ledarskap och arbetsorganisation

20

LIA 1 - Produktionskvalitet och förbättringsarbete

30

LIA 2 - Arbetsledning och arbetsmiljö

20

LIA 3 - Driftsledning och planering

50

Odling av foderväxter

25


Totalt 235 poäng


Valbara kurser (totalt 65 p ska väljas)

Kursnamn

Yrkeshögskolepoäng

Djurförsörjning och djurens välfärd nötkreatur


25


Djurvälfärd, fårhälsa och lamning


20


Maskinsystem och byggnader nötkreatur


20


Produktionsmodeller, byggnader och hanteringssystem får/lamm


15


Ull- och skinnförädling


10


Utfodring av får/lamm


20


Utfodring av nötkreatur


20


Fullständig utbildningsplan

Utbildningen kommer drivas delvis på distans med daglig kontakt via datorn samt en del online-föreläsningar och annan distansundervisning. Dessutom ingår ett antal obligatoriska lokala träffar på ett antal orter i norra Sverige samt några gemensamma uppsamlingar på Forslundagymnasiet i Umeå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan enligt 3 kap 1§ har den som;

  1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Djuren i naturbruket, 100 p
  • Fordon och redskap, 100 p
  • Marken och växternas biologi, 100 p

Yrkeserfarenhet krävs
Minst ett års praktisk lantbrukserfarenhet på halvtid kopplat till såväl växtodling som djurskötsel i någon form, eller annat som kan bedömas likvärdigt.

Läs mer om vår behörighetsbedömning (PDF)

Saknar du formell behörighet och även reell kompetens som kan bedömas likvärdigt? Ingen panik, det kan finnas möjlighet att ta sig in på utbildningen ändå via en så kallad BFU, behörighetsgivande förutbildning.


BFU är en kortare utbildning innan själva Yh-utbildningen som fokuserar på de särskilda förkunskaperna som behövs. De som antas och blir godkända på genomgången BFU är sedan automatiskt garanterade en plats på utbildningen.


OBS! Du måste först ansöka till utbildningen som vanligt för att kunna få ett erbjudande om att eventuellt gå en BFU. Det är dock inte helt säkert att sådan startar då det beror på hur många behöriga som sökt till utbildningen.

Studerande som antas till vår utbildning kan för en del av utbildningen få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är tillräckliga för att i huvudsak svara mot vår egen. Studerande kan även få tillgodoräkna sig sådana som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. För att få detta prövat behöver man dock ansöka om tillgodoräknande. Det bör göras så snart som möjligt för att snabbt få beslut efter att man eventuellt har antagits.

Ansökningsblankett finns här!

Vid fler behöriga sökande än platser på utbildningen kommer ett urval att behöva göras bland de sökande. Det sker genom ett särskilt prov som möjliggör individuell poängsättning av befintliga kunskaper som bedöms viktiga för att tillgodogöra sig utbildningen och det framtida yrket.

 

Provet innehåller flera delar och ger möjlighet att visa lämplighet för utbildningen på flera olika sätt, både mer allmänt och utifrån specifik lantbruksrelaterad förståelse och fallenhet. Detta ger även dig som inte har blivit behörig genom annan utbildningsbakgrund eller enbart yrkeserfarenhet en chans att konkurrera om platserna. Det särskilda provet erbjuds endast de som är behöriga och genomförs på Forslundagymnasiet, Umeå. Datum meddelas när den ordinarie ansökningstiden har löpt ut.

 

Provet är frivilligt och ger maximalt 20 poäng i urvalet. Avstår man från att göra provet får man automatiskt 0 poäng i urvalet men ingår ändå i urvalsprocessen och har fortfarande möjlighet att bli antagen. Vid flera med samma poäng i urvalet sker lottning för att rangordna de behöriga sökande.

För frågor kring behörighet och antagning samt innehåll och upplägg

Evelin Örtelius

studie- och yrkesvägledare

090–16 11 44

070–610 01 09

Mejl

För övriga frågor

Annika Svensson

Ansvarig chef/rektor

090-16 41 99

070-330 77 88

Mejl


För dig som inte bor i Umeå finns olika boendelösningar under utbildningstiden. Här kommer några exempel:


Bostadenlänk till annan webbplats Nu finns möjlighet för YH-studerande att hyra studentrum hos Bostaden. Hyran ligger på 2 500-3 000 kronor/månad med hyresfria månader juni och juli.

57:anlänk till annan webbplats Billigt alternativ på Östra Norrlandsgatan 57 mitt emellan Centrum och Universitetet/Sjukhuset, där man kan få självhushåll för 210:- per natt.

Hotell Gamla Fängelsetlänk till annan webbplats Prisvärt boende i det gamla länsfängelset i Umeå på Storgatan 62, beläget Öst på stan, mittemot Länsstyrelsen i Västerbotten.

KFUM:s Vandrarhemlänk till annan webbplats Vandrarhem billigt och centralt på Järnvägsallén 20-22 i Umeå.

STF:s Vandrarhemlänk till annan webbplats Billigt alternativ mitt i centrala Umeå på Västra Esplanaden 10.

Hotell Pilenlänk till annan webbplats Familjärt hotell på Pilgatan 5 i utkanten av centrum


Här finns fler alternativlänk till annan webbplats


Sidan under uppdatering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2019
Publicerad: 4 mars 2019
Sidan publicerad av: Andreas Moberg