Digitala möjligheter för ökat företagande på landsbygden

Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild

Fler får i Västerbotten

OBS! Projektet är avslutat.

Digitala möjligheter för ökat företagande på landsbygden är ett EU-projekt som hjälper dig dra nytta av samt utveckla en digital strategi och en målmedveten användning av kraften som finns i närvaron på nätet. Det gör vi genom att erbjuda utbildning, erfarenhetsutbyten och nätverksbyggande med andra!

Projektet vänder sig till redan existerande mikroföretag på landsbygden i hela Västerbotten likväl som blivande företagare med spännande företagsidéer och ambition att växa och utveckla nya områden.

Kanske är du lantbrukare och djurhållare som vill öka din diversifiering? Eller någon annan som vill bo och verka på landsbygden och ta till vara på resurserna och möjligheterna där, samt nå ut bättre till kunder och samarbetspartners eller vidareutveckla dina produkter digitalt? I så fall är projektet för dig!

Vi erbjuder en gedigen utbildning digitalt och online med individuellt stöd och coaching kring dina idéer samt möten och erfarenhetsutbyte med andra för inspiration och gemensamt lärande. Även enstaka fysiska träffar kan bli aktuella.

Ta chansen och anmäl ditt intresse!

För mer information kontakta ansvarig projektledare
Annika Svensson
090-16 41 99
E-post

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Sidan publicerad av: Tora Ahnlund