Varför välja en kommunal gymnasieskola?

1 jun - 1 sep
090-16 41 60
forslundagymnasiet@umea.se

Väljer du en kommunal gymnasieskola så lovar vi att du möts av lärare och personal som tillsammans kommer göra allt de kan för att du ska lyckas med dina studier och i din personliga utveckling.

Bra och behöriga lärare

Inom Umeås kommunala gymnasieskola har vi en hög andel behöriga lärare. Under läsåret 2017/2018 var 95 % av våra lärare behöriga att undervisa i de ämnen de arbetade med. I Sverige är motsvarande siffra 80 %.

Vår elevhälsa tar hand om dig

Våra skolor har väl fungerande elevhälsoteam med elevkonsulenter, kuratorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. Ytterligare kompetenser finns att tillgå i form av skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Som elev har du också tillgång till studie- och yrkesvägledare.

Studieresultat

Umeås kommunala gymnasieskolor har som mål att göra dig som elev så väl förberedd som möjligt för vidare studier eller arbete. Av de elever som läste klart sina gymnasiestudier vid våra skolor nådde 93 % av alla elever en gymnasieexamen vårterminen 2018.

Jämför vi oss med Sverige i stort är det ungefär 10 % fler av våra elever som får en gymnasieexamen än genomsnittet i Sverige. Vi är stolta över dessa resultat och vet att vi ger dig som elev mycket bra förutsättningar för livet efter gymnasieskolan. Det är Sveriges näst bästa resultat – om vi tittar på kommuner som liknar Umeå.

Även de genomsnittliga betygen inom Umeås kommunala gymnasieskola är mycket goda. När vi jämför oss med andra liknande kommuner i Sverige hade Umeå det näst bästa betygsvärdet bland de 20 kommuner som Sveriges kommuner och landsting (SKL) anser att Umeå bör jämföra sig med.

En modern undervisningsmiljö och egen dator

När du väljer en kommunal gymnasieskola får du som elev en egen dator till ditt skolarbete under din studietid.

Vi vill se till att alla har samma förutsättningar att lyckas i sitt skolarbete och nå sina mål. Därför jobbar vi hela tiden med att förbättra och modernisera våra arbetsverktyg. Verktygen kan variera beroende på arbetssätt och personliga förutsättningar. Vi jobbar med en lärplattform där du både kan se och lämna in arbetsuppgifter och som du lätt kommer åt via din bärbara dator.

Egna skolbibliotek på alla kommunala gymnasieskolor

På alla våra gymnasieskolor är moderna och välutrustade bibliotek en självklarhet. Utbudet är anpassat efter skolornas olika utbildningar. Tillsammans med lärarna arbetar våra bibliotekarier med att öka dina kunskaper i att söka och värdera information.

Idrottshallar

Listan på fördelar med regelbunden fysisk aktivitet, motion eller idrott kan göras lång. Fysisk aktivitet underlättar dessutom inlärningen hos både barn och vuxna. Därför har alla kommunala gymnasieskolor tillgång till idrottshallar i nära anslutning till skolan.

Skolmat varje dag!

För att du ska kunna vara fokuserad en hel skoldag är det viktigt att du får i dig en väl sammansatt lunch. Alla kommunala gymnasieskolor har skolrestauranger och bjuder dig på vällagad mat. Vi väljer våra råvaror med omsorg och följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Välkommen till våra skolrestauranger.

En kommunal skola ger garanti

När du väljer att läsa en utbildning på en kommunal gymnasieskola är du samtidigt garanterad att få läsa klart den utbildning du påbörjat. Vi lovar att tre år i den kommunala gymnasieskolan ger dig den kompetens du behöver för att möta framtidens utmaningar. Välkommen till oss!Mer information
Datum: 1 juni 2018 - 1 september 2018
Tid: 00:00 - 23:30
Kontakt: 090-16 41 60 forslundagymnasiet@umea.se
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2019
Sidan publicerad av: Katarina Lundgren