Avancerad programmering samt mätteknik och kvalitet