Synpunkter och klagomål

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Inom Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Umeå ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål på elevhemmets, habiliteringens eller skolans verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras.

Om du lämnar klagomål och upplever att det inte hanteras tar du kontakt med närmsta överordnad chef för respektive enhet. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Närmsta överordnad chef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Närmsta överordnad chef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp.

Om du inte är nöjd med hanteringen av klagomålet kan du för ärenden som gäller:

skolan; göra en anmälan till Skolinspektionen, www.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.

habiliteringen; göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, www.ivo.se Länk till annan webbplats. eller Patientnämnden, telefon 090-78570, mailadress: patientnamnden@regionsvasterbotten.se

elevhemmet; göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, www.ivo.se Länk till annan webbplats.

Jennifer Hedström

rektor

090-46 25 96

mejl Länk till annan webbplats.

Cathrin Karlsson

koordinator,
studie- och yrkesvägledare

090-16 24 37

mejl Länk till annan webbplats.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2022
Sidan publicerad av: Hanna Christoffersson