Habilitering Riksgymnasiet

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Habiliteringen är en del av Riksgymnasiet för rörelsehindrade (RgRh). Habiliteringens mål är att ge dig ett individuellt socialt, psykologiskt och medicinskt stöd under gymnasietiden och inför framtiden. Du är själv med och planerar din habilitering och tider för habilitering läggs in i ditt schema. Habiliteringen har sträng sekretess. Det betyder att du ska ge ditt samtycke för att habiliteringspersonalen ska kunna berätta för övrig personal om dina behov.

På habiliteringen jobbar flera olika yrkesgrupper med olika spetskompetens.

Arbetsterapeut: Arbetsterapeuten erbjuder träning i dagliga aktiviteter. Det kan vara aktiviteter på skolan, hemmet/elevhemmet eller på fritiden. Arbetsterapeuten kan göra anpassningar eller prova ut hjälpmedel i skolmiljön, på APL eller i bostaden. Arbetsterapeuten kan också stötta dig med planering och struktur.

Sjukgymnast: Sjukgymnasten erbjuder individuellt anpassad träning och behandling. Sjukgymnasten är ett medicinskt stöd och hjälper till vid utprovning och anpassning av hjälpmedel och ortoser.

Kurator: Kuratorn ger råd och stöd i personliga eller sociala frågor. Kuratorn ger information om samhällets olika möjligheter till stöd samt erbjuder samtalskontakt.

Psykolog: Psykologen kan erbjuda samtalskontakt, göra utredningar, tester och kartläggningar för att det skall vara lättare att lägga upp din utbildning, praktik eller framtida sysselsättning. Psykologen kan tillsammans med specialpedagog hjälpa till att tolka psykologutredningar så att läraren kan ha hjälp av den i undervisningen.

Övrig personal: Genom habiliteringen på Riksgymnasiet har du även möjlighet att träffa sjuksköterska och logoped.

Alla som arbetar på habiliteringen har specialistkunskaper om rörelsenedsättningar och delar med sig av sina specialistkunskaper till övrig skolpersonal för att din gymnasietid ska fungera så bra som möjligt.

Ta gärna kontakt med oss på habiliteringen om du undrar över något.

Rundvandring i habiliteringens lokaler:

 

Nedan kan du se en rundvandring av vår träningslägenhet:

Pia Brander

Enhetschef

090-16 65 70

mejl


Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2023
Sidan publicerad av: Hanna Christoffersson