Synpunkter och klagomål

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Inom Riksgymnasieverksamheten i Umeå kommun ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål på elevhemmets, habiliteringens eller skolans verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras.

Om du lämnar klagomål och upplever att det inte hanteras tar du kontakt med närmsta överordnad chef för respektive enhet. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Närmsta överordnad chef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Närmsta överordnad chef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp.

Om du inte är nöjd med hanteringen av klagomålet kan du för ärenden som gäller:

skolan; göra en anmälan till Skolinspektionen, www.skolinspektionen.selänk till annan webbplats

habiliteringen; göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, www.ivo.selänk till annan webbplats eller Patientnämnden, telefon 090-78570, mailadress: patientnamnden@vll.se

elevhemmet; göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, www.ivo.selänk till annan webbplats

Jennifer Hedström

rektor

070-567 26 06

mejllänk till annan webbplats

Cathrin Karlsson

koordinator,
studie- och yrkesvägledare

090-16 24 37
070-255 28 81

mejllänk till annan webbplats

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Publicerad: 7 september 2017
Sidan publicerad av: Marie Nygren