Information om resestipendium

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

För att marknadsföra Dragonskolans Teknikcenter (DTC) och Komatsustiftelsen delas årligen ett resestipendium ut i samband med skolavslutningen. Nedan följer principer för urval, stipendiets syfte och motprestation.

Resestipendium

Syftet med stipendiet är att skapa en positiv inblick i den Japanska industrin. Stipendiet görs i Komatsustiftelsens namn och är ett resestipendium. Resan går till Japan med besök i Komatsu City. Resan genomförs på hösten i åk 3. Syftet är även att marknadsföra DTC och uppmärksamma elever som utmärkt sig på ett positivt sätt.

Urval och ansökan

Stipendiet delas ut till två elever som studerar inom Dragonskolans Teknikcenter. En elev från Teknikprogrammet och en elev från Industritekniska programmet eller El- och energiprogrammets Automationsinriktning.

  1. Lärare på respektive program nominerar elever i årskurs 2. De kriterier som ligger till grund för nominering är elevens attityd, engagemang och kompetens.
  2. De nominerade eleverna skriver en motivering ”Varför jag är en bra ambassadör för Dragonskolans Teknikcenter?” som fungerar som ansökan. Max 300 ord.

Länköppnas i nytt fönster till ansökan. Sista dag att skicka in motivering är torsdag 4 april (v.14) 2019.

Bedömning

Det slutgiltiga beslutet tas av ledamöter i stiftelsen. Stipendiet delas ut i samband med skolavslutningen.

Utöver motivering beaktas kriterier såsom:

  • Betyg (dels nivån men också utveckling över tid)
  • Utmärka sig positivt i skolan
  • Bra kamrat och god ambassadör för utbildningen

Motprestation

Under årskurs 3 agerar de elever som mottager resestipendiet som programambassadörer för sina respektive program. Detta för att marknadsföra utbildningarna under sista läsåret, framförallt inför nyrekrytering av elever. Efter resan skriver eleverna en reserapport och sprider erfarenheterna till eleverna på skolan och kommande stipendiater.

Carina Adolfsson Nordström

rektor

070-622 06 34

mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anna Persson

projektledare

070-575 02 40

mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Thorbjörn Sandkvist

teknikpedagog

070-575 23 04

mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2019
Publicerad: 28 juni 2017
Sidan publicerad av: Katarina Lundgren