Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Dragonskolans Teknikcenter (DTC)'

Dragonskolans Teknikcenter (DTC)

Sveriges bästa arena för teknikutbildning
4 Inriktningar:
 • Automation - skolförlagd
 • Dator- och kommunikationsteknik - skolförlagd
 • Elteknik - skolförlagd
 • Energiteknik - skolförlagd

Dragonskolans Teknikcenter satsar på att skapa Sveriges bästa arena för teknikutbildning! Satsningen är möjlig tack vare en donation på 35 miljoner kronor från Komatsu Forest. Donationen är i linje med företagsfilosofin i Japan - Komatsus hemmanation - där företag av tradition ger tillbaka till det samhälle de verkar i.

All utbildning på Dragonskolans Teknikcenter sker i nära samarbete med det lokala näringslivet i toppmoderna och ändamålsenliga lokaler med den senaste tekniken. Tankarna och pedagogiken bakom utbildningarna - om exempelvis öppenhet och sammanhållna dagar - avspeglas även i arkitekturen.

Dragonskolans Teknikcenter använder också Komatsudonationen till att investera i ämneshöjande åtgärder, bland annat utbildas lärarna i lean-filosofin. Med Dragonskolans Teknikcenter vill industrin säkerställa att det finns kompetent arbetskraft i regionen.

Utvecklar samarbetet mellan näringsliv och skola

Dragonskolans Teknikcenter var under flera år en del av Teknikcollege Bothnia som är ett samarbete mellan kommunerna Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå och Norsjö. Teknikcollege är en nationell satsning som erbjuder tekniska utbildningar i samarbete med svenska teknik- och industriföretag.

I februari 2016 beslutade sig Dragonskolan och gymnasieskolorna i grannkommunerna Skellefteå och Örnsköldsvik för att lämna Teknikcollege. Skolorna gör istället egna, lokala satsningar för att utveckla samarbetet mellan näringsliv och skola inom teknikområdet. Tanken är sedan att fördjupa det regionala samarbetet mellan kommunerna.

Komatsu Forest-stiftelsen

I samband med starten av Dragonskolans Teknikcenter har Komatsu Forest inrättat en stiftelse för utbildningens elever. "Komatsu Forest stiftelse Öppnas i nytt fönster." ska möjliggöra satsningar på ny teknik och kompetensutveckling. Stiftelsen förvaltar 10 miljoner kronor under 10 år och kommer bland annat att dela ut stipendier för studieresor till Japan, där elever får studera Komatsus fabriker och ta del av den japanska kulturen.

Programråd

Programråd är ett forum där kommunen som utbildningsanordnare och företagen i kommunen - med representanter från både fack och arbetsgivare - samarbetar i genomförandet av gymnasieskolans utbildningar.

I programråden finns även representanter från skolan; rektor, lärare, elever, studie- och yrkesvägledare. Rådens uppgift är bland annat att diskutera utbildningens kvalitet och innehåll och att skapa möjligheter för kontaktskapande mellan skolan och arbetslivet.

En programrådsmedlem förväntas ha ett intresse och ett engagemang för frågor som rör utveckling av gymnasieskolans program och samverkan mellan skola och arbetsliv. Programråden träffas cirka 2 gånger per termin. Är du intresserad av att vara med i ett programråd kontakta rektor.

Gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Västerbottens län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats finns även antagningsstatistik.

INRIKTNINGAR

På inriktningen Automation får du utveckla du din förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Du får lära dig underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar - och blir attraktiv på arbetsmarknaden efter gymnasiet!

På inriktningen dator- och kommunikationsteknik får du kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Inriktningen utvecklar också din förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker. 

Inriktningen elteknik ger dig kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar av olika slag. Sedan 2015 är Dragonskolan en ETG- partner. Det innebär att du genomför yrkesprov inom ETG-konceptet som kan ge dig möjlighet till ett yrkescertifikat i samband med en godkänd gymnasieexamen. Yrkescertifikatet ger dig möjlighet att söka arbete som elektriker utan att först gå ett lärlingsår.

Inriktningen energiteknik är utbildningen för dig som är tekniskt intresserad och vill veta hur olika energisystem fungerar i förhållande till varandra. Du gillar att lösa problem och är intresserad av matematik och hur det kan användas för att styra, justera och reglera olika system.

Ämnen och poäng

 • Engelska 5 100
 • Historia 1a:1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1a 100
 • Naturkunskap 1a:1 50
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1a:1 50
 • Svenska 1 100
 • Datorteknik 1a 100
 • Elektromekanik 1 100
 • Energiteknik 1 100
 • Mekatronik 1 100
 • Automation eller Dator- och kommunikationsteknik eller Elteknik (500) eller Energiteknik 400
 • Kraft- och värmeteknik 1 200
 • Kraft- och värmeteknik 2 200
 • Fastighetsautomation 1 100
 • Matematik 2a 100
 • Elkraftteknik 100
 • Kemi 1 100
 • Individuellt val 200
 • Gymnasiearbete 100

Nedan ser du ett exempel som visar när du läser olika kurser inom programmet. Kurserna kan komma att ändras eller flyttas mellan årskurser. Du hittar varje inriktning på programmet under en egen flik i dokumentet.

Exempel på kurser inom programmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under utbildningen
 • Arbetsplatsförlagt lärande(APL)
Efter studenten
 • Elektriker/elmontör
 • Nätverkstekniker
 • Teknisk säljare
 • Support- eller servicetekniker
 • Driftstekniker
 • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)

Efter högskolestudier
 • Ingenjör
 • Egen företagare

Patrik Henriksson

Rektor


mejl

Monica Brännlund

Studie- och yrkesvägledare

090-16 58 53


mejl


Mer information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Publicerad: 1 oktober 2021
Sidan publicerad av: Madelene Tiger