Dragonskolans Teknikcenter (DTC)

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Dragonskolans Teknikcenter satsar på att skapa Sveriges bästa arena för teknikutbildning! Satsningen är möjlig tack vare en donation på 35 miljoner kronor från Komatsu Forest. Donationen är i linje med företagsfilosofin i Japan - Komatsus hemmanation - där företag av tradition ger tillbaka till det samhälle de verkar i.

All utbildning på Dragonskolans Teknikcenter sker i nära samarbete med det lokala näringslivet i toppmoderna och ändamålsenliga lokaler med den senaste tekniken. Tankarna och pedagogiken bakom utbildningarna - om exempelvis öppenhet och sammanhållna dagar - avspeglas även i arkitekturen.

Dragonskolans Teknikcenter använder också Komatsudonationen till att investera i ämneshöjande åtgärder, bland annat utbildas lärarna i lean-filosofin. Med Dragonskolans Teknikcenter vill industrin säkerställa att det finns kompetent arbetskraft i regionen.

Utvecklar samarbetet mellan näringsliv och skola

Dragonskolans Teknikcenter var under flera år en del av Teknikcollege Bothnia som är ett samarbete mellan kommunerna Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå och Norsjö. Teknikcollege är en nationell satsning som erbjuder tekniska utbildningar i samarbete med svenska teknik- och industriföretag.

I februari 2016 beslutade sig Dragonskolan och gymnasieskolorna i grannkommunerna Skellefteå och Örnsköldsvik för att lämna Teknikcollege. Skolorna gör istället egna, lokala satsningar för att utveckla samarbetet mellan näringsliv och skola inom teknikområdet. Tanken är sedan att fördjupa det regionala samarbetet mellan kommunerna.

Programråd

Programråd är ett forum där kommunen som utbildningsanordnare och företagen i kommunen - med representanter från både fack och arbetsgivare - samarbetar i genomförandet av gymnasieskolans utbildningar.

I programråden finns även representanter från skolan; rektor, lärare, elever, studie- och yrkesvägledare. Rådens uppgift är bland annat att diskutera utbildningens kvalitet och innehåll och att skapa möjligheter för kontaktskapande mellan skolan och arbetslivet.

En programrådsmedlem förväntas ha ett intresse och ett engagemang för frågor som rör utveckling av gymnasieskolans program och samverkan mellan skola och arbetsliv. Programråden träffas cirka 2 gånger per termin. Är du intresserad av att vara med i ett programråd kontakta rektor.

Komatsu Forest-stiftelsen

I samband med starten av Dragonskolans Teknikcenter har Komatsu Forest inrättat en stiftelse för utbildningens elever. "Komatsu Forest stiftelseöppnas i nytt fönster" ska möjliggöra satsningar på ny teknik och kompetensutveckling. Stiftelsen förvaltar 10 miljoner kronor under 10 år och kommer bland annat att dela ut stipendier för studieresor till Japan, där elever får studera Komatsus fabriker och ta del av den japanska kulturen.

Dragonskolans utbildningar som bedrivs vid Teknikcenter:

Teknikprogrammet
TE4 fjärde tekniskt år
Industritekniska programmet
El- och energiprogrammet med inriktning automation
Volvosteget
CNC Tekniker - blått certifikat (Eftergymnasial utbildning)

Anna Hohner

rektor

090-16 25 60

mejl

Thorbjörn Sandkvist

teknikpedagog

090-16 24 56

mejl


Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2021
Publicerad: 28 juni 2017
Sidan publicerad av: Eliza Asplund