Fortsatt delvis distansundervisning

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

De kommunala gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning 3-28 maj.
– Tyvärr är smittspridningen i Umeåområdet hög, den positiva trend som exempelvis finns i Södra Lappland finns inte här. Vi har därför efter samråd med smittskyddsläkare på Region Västerbotten beslutat att förlänga nuvarande beslut om delvis distansundervisning. Om smittläget ytterligare försämras kan vi snabbt övergå till distansundervisning på heltid, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Delvis distansundervisning innebär att elever i årskurs 1 och 2 får närundervisning på skolan varannan vecka medan årskurs 3 får närundervisning på heltid på skolorna.

Precis som tidigare undantas elever gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen samt elever och elevgrupper som i övrigt har visat sig ha svårt att tillgodogöra sig undervisning på distans.

Rektor beslutar utifrån behov och förutsättningar
Rektor på varje skola fattar beslut om organiseringen och prioriteringen av distansstudier utifrån identifierade behov och förutsättningar. Vidare har rektor möjlighet att ge dispens för elever att även under perioder av distansundervisning komma till skolan för att genomföra nödvändiga examinationer eller praktiska moment där så krävs för att komma vidare i kurserna.

Elever och vårdnadshavare får information från sin skola kring hur undervisningen kommer att utformas.

För Dragonskolan innebär det:

  • Vecka 18 Åk 2 distans
  • Vecka 19 Åk 1 distans
  • Vecka 20 Åk 2 distans.
  • Vecka 21 Åk 1 distans

Årskus 3 har alltså närundervisning under dessa veckor.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2021
Sidan publicerad av: Madelene Tiger