• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Fortsatt delvis distansundervisning men årskurs tre får närundervisning

Fortsatt delvis distansundervisning men årskurs tre får närundervisning

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

De kommunala gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till valborg (till och med torsdag 29 april). Årskurs 3 får dock närundervisning på heltid på skolorna efter påsklovet.
– Pandemiläget gör att vi måste fortsätta med delvis distansundervisning, inom ramen för detta görs vissa anpassningar som innebär att eleverna i årskurs 3 ges närundervisning. Om smittläget försämras har vi en dock en beredskap att övergå till distansundervisning på heltid, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Efter påsklovet får också årskurs 1 och 2 närundervisning varannan vecka. Under de sista månaderna av skolåret är beläggningen i lektionssalarna mindre då många elever har praktik och det förekommer också många andra schemabrytande aktiviteter. Beslutet är taget i samråd med Region Västerbotten.
– Vi ser ett oerhört stort behov av att eleverna får vara på plats på skolorna. Eleverna behöver bättre förutsättningar för att nå en gymnasieexamen eller godkända betyg för att komma vidare i sina gymnasiestudier. Om vi fortsätter enligt nuvarande modell riskerar vi att utbildningsskulden blir ohanterlig, säger Pontus Clarin, områdeschef gymnasieskola.

Rektor beslutar utifrån behov och förutsättningar

Rektor på varje skola fattar beslut om organiseringen och prioriteringen av distansstudier utifrån identifierade behov och förutsättningar. Precis som tidigare undantas gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen och elever och elevgrupper som i övrigt har visat sig ha svårt att tillgodogöra sig undervisning på distans. Vidare har rektor möjlighet att ge dispens för elever att även under perioder av distansundervisning komma till skolan för att genomföra nödvändiga examinationer eller praktiska moment där så krävs för att komma vidare i kurserna.

Sedan tidigare har stödverksamheten byggts ut på samtliga gymnasieskolor med fler studiestödspass, både digitala och fysiska (covid-anpassade och utanför ordinarie skoltid) för att minska riskerna för ett kunskapstapp och en eftersläpning i elevernas studier.

För Dragonskolans elever innebär det

  • Vecka 15 är Åk 1 på distans
  • Vecka 16 är Åk 2 på distans
  • Vecka 17 är ÅK 1 på distans

Det är alltså från vecka 15- veckan 17 som detta gäller.

Inrapportering av Covid-19

Det är av stor vikt att elever och personal anmäler om hen insjuknat i Covid-19. Vi vill försöka parera eventuella utbrott. Vid eventuell smittspridning i arbetsgrupper eller klasser kan vi komma att behöva göra snabba förändringar för att försöka bromsa den eventuella situationen som uppstått på skolan. Insjuknar du i Covid-19 rapportera det till din lärare eller närmaste chef.

 

Bild

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2021
Sidan publicerad av: Madelene Tiger