Studenten och skolavslutningarna genomförs - men utan publik

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Studenten och skolavslutningarna kommer att genomföras på skolorna men i mindre grupper och utan närvarande släkt och vänner. Detta för att minska risken för spridning av covid-19.
– Även om det inte blir en traditionell avslutning känns det viktigt med ett fint avslut på terminen innan sommarlovet. Vi hoppas att det finns förståelse för att alla måste anpassa sig utifrån det allvarliga läge vi befinner oss i, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör i Umeå kommun.

Alla förändringar kring skolavslutningen görs i enlighet med Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer. För de gymnasieelever som tar studenten på de kommunala skolorna betyder det att betygsutdelning sker i klassrummet och att det traditionella utspringet görs klassvis och utan publik. Det innebär att det inte får förekomma några folksamlingar på skolgården.
– Om det samlas folk på skolgårdarna så kommer ansvarig rektor att avbryta utspringet. Det är tråkigt men tyvärr nödvändigt, säger Pontus Clarin, områdeschef för gymnasieskolorna.
Förvaltningsledningen undersöker möjligheterna att webbsända studenternas utspring.

Umeås beslut kring studenten får stöd av övriga kommuner i länet.
– Utgångspunkten i Västerbotten är att skolavslutning och examen sker utan närvarande vårdnadshavare och anhöriga. Detta utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Tobias Thomson, strateg inom utbildning och kompetensförsörjning på Region Västerbotten.
Samtliga kommuner i länet samt smittskyddsenheten vid Region Västerbotten och ansvarig smittskyddsläkare står bakom detta beslut.

Även inom grundskolan genomförs skolavslutningarna i mindre grupper och utan släkt och vänner. Någon samling av skolans alla elever ska inte genomföras, varken utomhus eller inomhus. Varje skola kommer att anpassa sina avslutningar så att det passar skolans förutsättningar. Lösningarna kommer därför att se olika ut mellan skolorna. Information om avslutningen på Dragonskolan finns häröppnas i nytt fönster.

Mer information:

Tillfälligt stopp för firande på studentflaklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tidigare pressmeddelande från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Publicerad: 8 maj 2020
Sidan publicerad av: Katarina Lundgren