Kontakta Umeå Musikskola

Umeå Musikskola

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Instrumentservice


Följande instrument finns att hyra hos oss

Träblås:

Stråk:

Bleckblås:

Övrigt:

Oboe

Violin

Trumpet

Dragspel/accordeon

Tvärflöjt

Viola

Kornett


Klarinett

Cello

Valthorn


Saxofon

Kontrabas

Trombon

 

Fagott


Eufonium
Tuba


 

Hyresregler

  • Hyrestagaren är skyldig att vårda instrumentet väl.
  • Förbrukningsdetaljer som t ex strängar, plektrum, rör etc. betalas av hyrestagaren.
  • Hyrt instrument får inte utlånas till eller användas av annan än hyrestagaren.
  • Musikskolan ansvarar för normalt slitage på instrumentet. Handskas du däremot ovarsamt med instrumentet, eller om olyckan är framme, får du själv betala uppkommen skada.
  • Förlust eller skada skall omgående meddelas till skolan och ersätts av hyrestagaren.
  • OBS! Musikskolans instrument är INTE försäkrade! Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och undersök om din hemförsäkring innefattar även hyrda instrument. Skadeanmälan görs direkt till försäkringsbolaget.
  • Hyrtiden löper tills eleven slutar, varje påbörjad termin debiteras med en terminsavgift.
  • Om hyrestagaren avslutar sin undervisning på Musikskolan ska instrumentet med tillbehör omedelbart återlämnas. Om så inte sker utgår en hyreskostnad av 200 kr/månad från det datum eleven slutat.

Boka tid

Vänligen kontakta instrumenttekniker enligt kontagtuppgifter nedan för att boka tid.

Kontakt 09:00-16:30 vardagar
Hans Perneholm
090-16 59 96
070-516 28 78
instrumentservice.midgard@umea.se
Telefon till expeditionen
070-301 59 53

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2019
Publicerad: 5 oktober 2017
Sidan publicerad av: Lisa Sandgren