Kontakta Tomtebogårds skola F–3

Tomtebogårds skola F–3
Telefon: 090-16 58 31
E-post:

Besöksadress: Älvans väg 266

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld. Vi trivs och bygger framtiden tillsammans. Denna vision är i högsta grad levande i vår vardag och visar sig bland annat genom att alla barn är allas barn och att alla pedagoger genom förskolan och skolan tar ansvar för att alla barn ska nå målen.

Elever på vår skola har ett planerat skolspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ger förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven. Ett skolspår kan omfatta en eller flera skolor. Läs om vilket skolspår som erbjuds för elever på denna skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mitt i skogen nära sjön

Hos oss på tomtebogård är utemiljön är en av våra stora tillgångar. På den inhägnade gården som välkomnar alla barn både på skolan och förskolan, finns både lekredskap, fotbollsplan (skridskobana vintertid), trädgårdsland och skog. Närheten till sjön, en äventyrslekplats och naturen runt omkring ger stora möjligheter till lek och lärande. Skolan har även en skolskog att tillgå.

Även vår inomhusmiljö inbjuder till lärandemiljöer med flera gemensamma utrymmen. Här har vi ett bibliotek där vi har en bibliotekarie att tillgå flera dagar i veckan. Det finns även ett rörelserum med redskap och två ateljéer.

Lärande för hållbar utveckling

I juni 2006 tog vår skola och förskola emot Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling". Det var ett erkännande av ett miljöarbete som har pågått under lång tid. Ytterligare en bekräftelse för detta arbete fick vi då vi utsågs till en av Världsnaturfondens tio svenska modellskolor för Hållbar utveckling. I höst har skolan och förskolan fått fortsatt förtroende av Skolverket med en förnyad utmärkelse.

Trygghet för livslångt lärande

Vi pedagoger ser alla barn och vi är måna om alla barns trygghet och trivsel. Barn och elevers trygghet lägger grunden för ett livslångt lärande. Våra elev- och föräldraenkäter samt barnintervjuer visar att barn och elever trivs och är trygga. Vi pedagoger utgår hela tiden från barnens behov. Varje hösttermin startar vi med det gemensamma temat ”Jag, du och vi tillsammans”.

Föräldrasamverkan

Att ni känner er trygga med oss pedagoger är viktigt. Därför är inskolning betydelsefull både för era barn och för er föräldrar. Inskolningen lägger grunden för barnens trygghet på förskolan och ger er en första inblick i verksamheten. Föräldrars insyn och delaktighet är viktigt för oss. Vi bjuder in er till utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin