Kontakta Tomtebogårds skola F–3

Tomtebogårds skola F–3
Telefon: 090-16 58 31
E-post:

Besöksadress: Älvans väg 266

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Kontakt

Kontakta oss

Administration

Befattning

Telefon


Anna Stålnacke

Administration

090-16 58 31


Ledning

Befattning

Telefon

Mobil

Erica Bengtsson

Rektor Skola

090-16 57 65

070-334 53 57

Daniel Nordgren

För- och grundskolechef


070-2916979

Carina Axroth

Bitr. för- och grundskolechef


070-560 80 52

Skolenhet

Avdelning

Klass

Telefon

Mobil

Skolan

Vittran

Förskoleklass Alverna, 2A

090-16 58 37

070-272 77 56

Skolan

Nornan

Förskoleklass Bysingarna, 1B, 3B

090-16 58 29

070-611 06 55

Skolan

Vätten

Förskoleklass Cykloperna, 1C, 2C

090-16 58 28

070-611 06 26

Skolan

Älvan

1D, 3D

090-16 58 38

070-272 77 25

Funktion

Namn

Telefon

Mobil

Specialpedagog

Sara Marklund 

072-254 38 97

Specialpedagog

Carina Sandqvist

 

070-611 06 18

Skolsköterska

Sandra Björk

090-16 58 32

070-693 90 43

Skolkurator

Caroline Bergh


070-511 15 54

Skolpsykolog

Lovisa Hognert Algesten

090-16 56 33


Vaktmästere

Birger Larsson

 

070-258 86 86

Kök

 

090-16 57 63

 

Personalrum

Fritids

090-16 57 66

 

Personalrum

Rönnen

090-16 58 34

 

Personalrum

Björken

090-16 58 33

 

 

 Öppningsavdelning
Öppningsavdelningen Humlan tar emot samtal från samtliga telefoner 06.30–07.30 och 16.45–18.00. 090-16 58 36.

Föräldrar kan alltid nå förskolan på avdelningarnas telefonnummer, men under utevistelsen kan det hända att vi inte hinner svara på en gång.

Skolavdelningarna
Kan nås 07.00–08.15. Sjukanmälan görs via Tempus. Endast akuta ärenden tas emot 08.15–13.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2018
Publicerad: 16 juni 2017
Sidan publicerad av: Anna Stålnacke