Kontakta Tomtebogårds skola F–3

Tomtebogårds skola F–3
Telefon: 090-16 58 31
E-post:

Besöksadress: Älvans väg 266

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Kontakt

Kontakta oss

Administration

Befattning

Telefon


Anna Stålnacke

Skoladministratör

090-16 58 31


Cathrin Engqvist

Placeringsassistent

090-16 58 03


Ledning

Befattning

Telefon

Mobil

Erica Bengtsson

Rektor Skola

090-16 57 65

070-334 53 57

Daniel Nordgren

För- och grundskolechef


070-2916979

Carina Axroth

Bitr. för- och grundskolechef


070-560 80 52

Skolenhet

Avdelning

Klass

Telefon

Mobil

Skolan

Vittran

Förskoleklass Alverna, 1A, 3A

090-16 58 37

070-272 77 56

Skolan

Nornan

Förskoleklass Bysingarna, 1B, 2B

090-16 58 29

070-611 06 55

Skolan

Vätten

1C, 2C, 3C

090-16 58 28

070-611 06 26

Skolan

Älvan

Förskoleklass Drakarna, 2D

090-16 58 38

070-272 77 25

Funktion

Namn

Telefon

Mobil

Specialpedagog

Linda Nilsson

072-254 38 97

Skolsköterska

Sandra Björk

090-16 58 32

070-693 90 43

Skolkurator

Johanna Bäckström

090 - 16 58 18


Skolpsykolog

Lovisa Hognert Algesten

090-16 56 33


Vaktmästare

Birger Larsson


070-258 86 86

IT-pedagog skolområde öst

Rickard Erlingsson


070-255 11 32

Kök


090-16 57 63


Personalrum

Fritids

090-16 57 66


Personalrum

Rönnen

090-16 58 34


Personalrum

Björken

090-16 58 33 Öppningsavdelning
Öppningsavdelningen Humlan tar emot samtal från samtliga telefoner 06.30–07.30 och 16.45–18.00. 090-16 58 36.

Föräldrar kan alltid nå förskolan på avdelningarnas telefonnummer, men under utevistelsen kan det hända att vi inte hinner svara på en gång.

Skolavdelningarna
Kan nås 07.00–08.15. Sjukanmälan görs via Tempus. Endast akuta ärenden tas emot 08.15–13.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2019
Publicerad: 16 juni 2017
Sidan publicerad av: Anna Stålnacke