Kontakta Tomtebogårds skola F–3

Tomtebogårds skola F–3
Telefon: 090-16 58 31
E-post:

Besöksadress: Älvans väg 266

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Förskola

Bild

Första mötet

För oss är det viktigt att både ni föräldrar och ert barn får en bra start hos oss på Tomtebogård. På inskolnings första dag erbjuder vi ett hembesök där ert barns ansvarspedagog kommer hem till er på besök. Syftet är att första mötet med pedagogen ska ske i barnets trygga hemmiljö, något som vi sett varit positivt. Inskolningen varar i två veckor något som ni vårdnadshavare måste avsätta tid för. Dessa två veckor är inte bara till för barnet utan även för er som vårdnadshavare. Målet med inskolningen är att barnet successivt ska känna sig hemmastadd och trygg tillsammans med pedagogerna, barnen och de rutiner vi har. Under inskolningen får ni möjlighet att ta del av vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa en öppen dialog tillsammans med er som vårdnadshavare. Tveka därför inte att ställa frågor om det är något som ni undrar över.

Läs mer om inskolning , 235.2 kB, öppnas i nytt fönster.  

Avdelningarna

Hos oss på Tomtebogårds förskola har vi fyra avdelningar, Humlan, Getingen, Myran och Trollsländan som har ett nära samarbete med varandra. Vi har valt att arbeta med åldersblandade grupper där barnen är mellan 1-5 år.  Detta tror vi ger barnen en ökad trygghet och de kan vara tillsammans med eventuella syskon. För oss är barnet i centrum då verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Barnen på vår förskola är indelade i grupper utifrån ålder och mognad. I dessa grupper har barnen under en vecka, skapande, rörelse och för de äldsta barnen även skogstorpare. Naturligtvis leker vi tillsammans både ute och inne varje dag. Vi arbetar tematiskt som vi ser ger ett större sammanhang och förståelse omkring ett ämne. Vi tar tillvara på förskolans utemiljö med dess närhet till vatten, äventyrslekplats, skog och natur.

Varje barn har egen ansvarpedagog som i samråd med övriga pedagoger observerar och dokumenterar barnets utveckling och lärande under hela förskoletiden. Som stöd i vårt pedagogiska arbete har vi nära samarbete med specialpedagog.

I vår pedagogiska verksamhet har vi läroplan och kommunala mål som riktmärke. Den säger att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande för att barnen ska nå ditt bästa jag!

En dag på förskolan

Öppning på Humlan för hela Tomtebogård

7.30-8.00 Frukost

8.00-9.00 Inomhuslek

9.00 Utomhuslek och gruppaktiviteter, såsom skapande, rörelse och skogstorpare.

10.30 Samling på respektive avdelning

11.00 Lunch

12.00 Språkstund och vagnsvila eller madrassvila

12.30 Utelek för de barn som varit inne på förmiddagen, de som redan varit ute väljer inne- eller utelek.

14.00 Mellanmål

14.30 Inne- eller utelek, barnen väljer.

16.30 De barn som är kvar går till stängningsavdelningen Humlan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2017
Sidan publicerad av: Helen Waara