Kontakta Tegs centralskola 7–9

Tegs centralskola 7–9
Telefon: 090-16 53 00
E-post:

Besöksadress: Målargränd 15

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Trygghet och trivsel

Bild


Här trivs eleverna och känner sig trygga

På Tegs centralskola har vi en trivsam och lugn skolmiljö och eleverna upplever hög trivsel och trygghet. Att eleverna är nöjda med sin skola och att de allra flesta trivs bra, visar sig i våra trivselenkäter och i den återkoppling vi får från både elever och föräldrar. Vi har en låg andel kränkningar här, vilket är ett resultat av vårt konsekventa arbete med trygghet och likabehandling.

Vuxna på skolan har ansvar för arbetet med likabehandling. Här finns ett likabehandlingsteam med rektorer, pedagoger samt representanter från Elevhälsan. Vi har en engagerad personal som är mån om eleverna och det finns även en bra struktur kring föräldrasamverkan.

Tegs centralskola har ett stort kontaktnät i området och vi samarbetar med flera aktörer, t ex fritidsgårdarna på Teg, Tegskyrkan och lokala idrottsföreningar. Det är en stor styrka och det ger extra trygghet åt både föräldrar och elever.

Vi arbetar med aktiv inskolning för åk 7 och satsar på trevliga uppstartsdagar samt en väl inarbetad rutin kring överföring från
åk 6.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2019
Publicerad: 10 maj 2017
Sidan publicerad av: Sofia Tegström