Kontakta Tegs centralskola 7–9

Tegs centralskola 7–9
Telefon: 090-16 53 00
E-post:

Besöksadress: Målargränd 15

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Så arbetar vi

Bild

Vi hjälper eleverna att nå sina studiemål

På Tegs centralskola sätter vi eleven i centrum. Därför arbetar vi flexibelt utifrån varje elev och månar om att ge dig och alla andra elever nya perspektiv och möjlighet att växa som människor. Om problem skulle uppstå för en elev så agerar vi direkt. Hos oss finns välutbildad och engagerad personal som stöttar och handleder eleverna både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling.

Vi har höga förväntningar på vad våra elever kan uppnå. De ska alltid veta vilka mål de ska sikta mot och hur de ska arbeta för att nå dit. Vi vill också att alla ska kunna påverka sitt eget lärande och sin arbetsmiljö. Delaktighet skapar högre motivation för lärande, och därför satsar vi också mycket på skoldemokrati som till exempel elevråd och elevskyddsombud.

När en elev behöver någon att prata med kring studier eller andra funderingar finns vi tillgängliga. Varje mentor ansvarar för maximalt 10–13 elever. Vi har fritidsledare och assistenter som ordnar aktiviteter och höjer stämningen i uppehållsrum och korridorer. Även kurator, skolsköterska, psykolog, studie- och yrkesvägledare och bibliotekarie finns här för att hjälpa våra ungdomar. I varje arbetslag finns en specialpedagog/speciallärare. Våra vaktmästare, lokalvårdare, administratörer och rektorer är också med i teamet – tillsammans stöttar vi eleverna i deras utveckling mot god självkänsla, självförtroende, kreativitet och positiv vi-känsla.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2019
Publicerad: 10 maj 2017
Sidan publicerad av: Eva Lena Hörnfeldt