Kontakta Stöcksjö skola F–6

Stöcksjö skola F–6
Telefon: 090-16 27 90
E-post:

Besöksadress: Stöcksjö Norra Byväg 40

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Vi välkomnar er till Stöcksjö skola som är en F-6 skola. Vi har en unik möjlighet att kunna följa barnen från det att de börjar förskolan till dess att de lämnar oss i årskurs 6. Förskola och skola finns inom samma byggnad. Vi strävar efter att skapa trygghet och god lärmiljö för alla elever.

Trygghet och trivsel

För att skapa en god förutsättning till lärande och studiero arbetar vi kontinuerligt med vår gemensamma värdegrund. Vi jobbar kontinuerligt med vår likabehandlingsplan. På skolan finns ett likabehandlingsteam som träffas varje vecka samt ett elevhälsoteam som träffas varannan vecka för att organisera det gemensamma arbetet kring alla elever.

Vi hara behöriga lärare med lång erfarenhet och en specialpedagog som finns tillgänglig för verksamheten under hela veckan. Skolkurator och skolsköterska finns tillgängliga på skolan en dag i veckan.

Grundskola årskurs F-6

Stöcksjö skola ligger i ett område med naturen runt knuten. Den vackra närmiljön används på ett naturligt sätt i arbetet. Det går ungefär 120 elever på skolan. Vi har små klasser och skolan är enparallellig. Vårt mål är att förbereda eleverna på bästa sätt inför framtiden. De ska få växa och  känna lust att lära.

På rasterna finns det alltid vuxna ute och vi erbjuder en planerad rastaktivitet ett par gånger i veckan.

I förskoleklass och lågstadiet så ansvarar klasslärare/klasslärarna för den största delen av undervisningen.

På mellanstadiet har klasserna var sin mentor. Lärarna bedriver undervisning ämnesmässigt. Detta innebär att samtliga klasser träffar alla lärare på mellanstadiet under veckan och skapar därför möjlighet att fler pedagoger får möta eleverna i sitt lärande. 

Förskoleklass

Det år som ditt barn fyller 6 år är ni välkomna till förskoleklass hos oss på Stöcksjö skola. Verksamheten är tre timmar per dag och följer skolans läsårstider. På eftermiddagen går de flesta barnen kvar på fritids, som ligger i samma lokaler, med samma personal. Förskoleklass är en länk mellan förskolan och skolan. Vi skapar trygghet hela dagen genom att hela dagens verksamhet bedrivs i samma lokaler med samma pedagoger. Vi vill att barnen ska känna arbetsglädje och trygghet i gruppen och på skolan. Leken har en central betydelse för inlärning. I leken utvecklas bland annat språk/kommunikation och sociala färdigheter. 

Fritids

På skolan finns två fritidsavdelningar. På ena avdelningen finns de yngre barnen, förskoleklass och årskurs 1. På andra avdelningen finns de äldre barnen som är inskrivna på klubben, där finns barn i årskurs 2-6. På fritids ges barnen utrymme att exempelvis leka, spela spel och bygga kojor efter en dag i skolan. Vi erbjuder även pedagogledda aktiviteter som barnen kan välja att vara med i. Fritids håller öppet 06.30-17.30.

Under skoldagarna samverkar pedagogerna med klasslärarna.

Samverkan skola och hemmet

Att gå i skolan är en spännande tid och vi på Stöcksjö skola vill arbeta för ett gott samarbete med hemmen. Vi vill att både Ni och Era barn ska känna trygghet och att Ni vårdnadshavare får inblick i verksamheten och har möjlighet att påverka. Samverkan sker genom utvecklingssamtal, skolråd och vid behov enskilda samtal.

Vi använder oss av lärplattformen Unikum där du som vårdnadshavare kan ta del av vår verksamhet.
Där kan ni på ett enkelt sätt följa ert barns lärande. Unikum är en viktig informationskanal till er vårdnadshavare.

Vill du veta mer om vår skola?

Rektor förskola och skola, Katarina Lundkvist, telefon 090-16 27 90,  070-611 10 91
Specialpedagog, Maria Eriksson, telefon 090-16 27 92 

Vanliga frågor

Vi har tillagningskök på skolan vilket innebär att all mat lagas på plats.

Stöcksjö skola erbjuder fyra tillfällen varje vecka med möjlighet till extra studietid. Sammanlagt 120 minuter per vecka.

Alla elever från årskurs 1 har tillgång till en egen dator. Eleverna i förskoleklass har tillgång till datorer via datorvagn. Elever i förskoleklass har också tillgång till ipads.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin