Kontakta Stöcke skola F–6

Stöcke skola F–6
Telefon: 090-16 28 09
E-post:

Besöksadress: Stöcke 163

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Skolan mitt i byn

Stöcke är en naturskön by, strax söder om Umeå, med stor framtidstro tack vare många eldsjälar och mycket ideellt arbete i byn som driver utvecklingen framåt. Tillgång till naturen finns runt knuten och här mellanlandar bland annat tranor, sångsvanar och gäss på sin väg norr eller söderut.

Skolan i Stöcke ligger centralt i byn med naturen in på knuten och upptagningsområdet för skolan ligger inom typisk landsbygd. En av fördelarna med skolan är de nära relationer som skapas genom att det i Stöcke finns, i större utsräckning än på andra områden i kommunen, flera generationer i samma familj som går på skolan.

Lokalerna

Skolans lokaler är ljusa och fräscha där varje årskurs har tillgång till en egen toalett. På skolgården trivs barnen bra då det finns mycket för dem att upptäcka och göra på rasterna. De egna skolskogarna ligger nära och möjligheten att bedriva utomhuspedagogik är mycket goda. Lärorummet flyttas regelbundet ut till skolgård och skolskog.

Idrottsundervisningen och andra aktiviteter bedrivs i den nybyggda annläggningen Mötesplats Stöcke som inrymmer en modern idrottshall där barn i byn har fått vara med och utforma lokalen utifrån deras idéer och förslag.

Eleverna serveras lunch i vår fina matsal där maten tillagas dagligen av utbildad kökspersonal och som uppskattas av alla på skolan.

Tillsammans skapar vi goda relationer

Granne med skolan och skolgården ligger Stöcke förskola. Personalen från förskola till årskurs 6 arbetar tillsammans för ökad måluppfyllelse. Genom att skolan kan följa barnen från förskolan upp till årskurs 6 kan vi tidigt möta varje barns behov och därmed skapa goda förutsättningar för varje barn att utvecklas och nå skolans mål. För oss är barn och elever i fokus och vårt mål är att alla elever ska nå godkänt i alla ämnen när de går vidare efter årskurs 6.

Trygghet och inflytande

All personal på Stöcke skola arbetar målinriktat för att alla elever ska få möjlighet till en god grund för sitt livslånga lärande genom att bli trygga individer med framtidstro. En viktig del i vårt arbete är att aktivt jobba för att skapa trygghet och utveckla trivseln för eleverna på skolan samt att de ska ges möjlighet att påverka sin arbetsmiljö genom ansvar ochh inflytande. Vi gör detta genom att vi har klassråd, elevråd, fritidsråd och föräldraråd. Dessa träffar stärker även eleverna genom att de lär sig lyssna, argumentera och diskutera kring de punkter som är viktiga för dem. Arbetet kring dessa punkter har visats sig ha positiv inverkan på elevernas skolmiljö då bland annat dessa punkter får högt betyg av eleverna på Stöcke skola när kommunens elevenkät genomförs.

Fritids

På Stöcke skola har vi 3 fritidsavdelningar, Spiran, Spoven och Klubben. Öppning- och stängningsavdelning på skolan är Spoven. Där samlas eleverna innan skoldagen börjar och efter klockan 16:00, i väntan på hemgång.

På samtliga fritidsavdelningar jobbar behörig personal som alla är väldigt engagerade i eleverna och planerar sitt arbete med eleverna i fokus. Genom att ha en allsidig verksamhet når vi fler individer och deras behov. Målet för fritidsverksamheten är att göra världen begriplig och hanterbar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark