Kontakta Stöcke skola F–6

Stöcke skola F–6
Telefon: 090-16 30 02
E-post:

Besöksadress: Stöcke 163

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan och skolan mitt i byn

Stöcke förskola och skola ligger en mil söder om Umeå i en gammal jordbruksbygd. Upptagningsområdet för Stöckes enheter ligger inom typisk landsbygd. Tillgång till naturen finns runt knuten, här mellanlandar tranor, sångsvanar, gäss m.fl. på sin väg norrut eller söderut. De egna skolskogarna ligger nära och möjligheten att bedriva utomhuspedagogik är mycket goda. Lärorummet flyttas regelbundet ut till skolgård och skolskog.  

Stöckes enheter erbjuder en trygg miljö från förskola till och med åk 6. I Stöcke finns det i större utsträckning än på andra områden i kommunen, flera generationer i samma familj, något som naturligtvis har en viss påverkan på barns och ungdomars uppväxt. Både förskolan och skolan är små enheter med möjlighet att se alla barn och elever.

Förskolan

Förskolan har mellan 64 och 72 inskrivna barn. De yngsta barnen, 1–3 år, har sin pacering på bottenvåningen på avdelning Stubben och Stenen. De äldre barnen, 3–5 år, har sina hemvist på övervåningen på avdelnig Svampen och Stammen.

Skolan

Stöcke skola har cirka 160 elever från förskoleklass till åk 6. Skolbarnsomsorg erbjuds och organiseras på 2–3 avdelningar beroende på antalet inskrivna barn under aktuellt läsår. Sedan många år finns det ett nära samarbete mellan förskola och skola som leds av en förskolechef tillika rektor. Verksamheterna har enbart välutbildad erfaren personal med adekvat formell behörighet.

Hos oss är barnen och eleverna i fokus

Redan på förskolan kan vi upptäcka behov och sätta in tidiga insatser. Genom att vi kan följa barnen från förskolan till
årskurs 6 kan vi tidigt möta varje barns behov och därmed skapa goda förutsättningar för varje barn att utvecklas och nå skolans mål.

I Stöckes alla verksamheter arbetar personalen för att alla barn och elever ska ha möjlighet till en god grund för sitt livslånga lärande genom att bli trygga individer med framtidstro. Vi har goda relationer mellan barn, elever och personal. Det vi vill stödja är att barn och elever ska utveckla förmågan att känna empati och respekt samt att få utrymme att förvärva goda livskunskaper.

Nolltolerans mot mobbing och kränkande handling gäller inom båda verksamheterna. Vårt verksamhetsmål bygger på diskussioner i hela personalgruppen, förskola, skola och fritids och vi vill tillsammans utgå från denna i vårt gemensamma arbete att förverkliga den.

Tillsammans skapar vi goda relationer

Personalen från förskola till årskurs 6 arbetar tillsammans för ökad måluppfyllelse. För oss är barn och elever i fokus, vårt mål är att alla elever ska nå godkänt i alla ämnen när de går vidare efter åk 6.  Vår ambition och strävan är att alla barn och elever ska utmanas i sitt lärande. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Publicerad: 11 maj 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner