Kontakta Sörfors skola F–6

Sörfors skola F–6
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Sörfors 169

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Det här är en skola där lek, natur och lärande samspelar. Sörfors skola präglas av en stark gemenskap med närsamhället, engagerad personal och en kunskapssyn där lärande är roligt och sker överallt. Eleverna vid Sörfors skola har över tid visat på goda kunskapsresultat. Vår ambition är att varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Ny skola växer fram

Sörfors skola byggs om. Den nya byggnaden kommer att innehålla en förskoleavdelning, förskoleklass till årskurs 2, fritidslokaler, en kombinerad trä- och syslöjdssal samt en skolrestaurang och nytt produktionskök som ersätter de två mottagningsköken. När den nya byggnaden står klar kommer den befintliga skolbyggnaden, som byggdes 1925, att anpassas för årskurs 3–6 och utifrån dagens tillgänglighetskrav och funktioner. 

Läs mer om byggprojektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nuvarande verksamhet

Elever på vår skola har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ger förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven. Ett utbildningsspår kan omfatta en eller flera skolor.

Läs om vilket utbildningsspår som erbjuds för elever på vår skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anrik historia och modern teknik

Verksamheten förnyas ständigt med barnens behov som utgångspunkt. Skolbyggnaden har en anrik historia och fyllde under 2020 hela 95 år. Idag är alla klassrum utrustade med modern teknik vilken ger möjligheter till interaktivt lärande där vi bjuder in världen till våra klassrum.

Trygghet och trivsel är två grundpelare i skolans verksamhet. Vi arbetar aktivt med att alla elever och personal känner varandra. Det möjliggörs genom fadderverksamhet, utflyktsdagar, temadagar som genomsyras av samarbete och alla människors lika värde.

Sörfors fritidshem

Sörfors fritidshem arbetar för att stimulera barnens utveckling och lärande. Barnen erbjuds en meningsfull fritid med möjlighet till rekreation. Vi arbetar för att främja allsidiga kontakter och social gemenskap genom olika typer av gruppstärkande aktiviteter. Vi ger barnen möjlighet att lämna sina synpunkter på verksamheten och utöva demokrati i praktiken, bland annat genom regelbundna samlingar.

Vi arbetar för ett positivt klimat där vi alla lyssnar på varandra. Barnen uppmuntras att våga framföra och stå för sina åsikter och den de är.

Utlopp för kreativitet och rörelsebehov

Vi ser att barnen mår bra av att vara ute i friska luften. Där får de utlopp för sin kreativitet och sitt rörelsebehov, så vi är ofta ute på gården eller på utflykt i vår fina omgivning. På detta sätt vill vi också utveckla förståelse och respekt för samspelet med naturen och hur vi kan värna om vår gemensamma miljö. Leken får stort utrymme i den dagliga verksamheten och vi vill utmana barnen att prova på nya saker.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark