Kontakta Sörfors skola F–6

Sörfors skola F–6
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Sörfors 169

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Det här är en skola där lek, natur och lärande samspelar. Sörfors skola präglas av en stark gemenskap, engagerad personal och en kunskapssyn där lärande är roligt och sker överallt. Eleverna vid Sörfors skola har över tid visat på goda kunskapsresultat. Vår ambition är att varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Vår verksamhet

Sörfors skola består av två skolbyggnader, en äldre från 1925 och en nyligen byggd. I den nya byggnaden finns förskoleavdelning, förskoleklass till årskurs 2, fritidslokaler, en kombinerad trä- och syslöjdssal samt en skolrestaurang och nytt produktionskök. I den äldre byggnaden är lokalerna anpassade för årskurs 3–6. Alla klassrum är utrustade med modern teknik vilken ger möjligheter till interaktivt lärande där vi bjuder in världen till våra klassrum.

Trygghet och trivsel är två grundpelare i skolans verksamhet. Vi arbetar aktivt med att alla elever och personal känner varandra. Det möjliggörs genom fadderverksamhet, utflyktsdagar, temadagar som genomsyras av samarbete och alla människors lika värde.

Sörfors fritidshem

Sörfors fritidshem arbetar för att stimulera barnens utveckling och lärande. Barnen erbjuds en meningsfull fritid med möjlighet till rekreation. Vi arbetar för att främja allsidiga kontakter och social gemenskap genom olika typer av gruppstärkande aktiviteter. Vi ger barnen möjlighet att lämna sina synpunkter på verksamheten och utöva demokrati i praktiken, bland annat genom regelbundna samlingar.

Vi arbetar för ett positivt klimat där vi alla lyssnar på varandra. Barnen uppmuntras att våga framföra och stå för sina åsikter och den de är.

Utlopp för kreativitet och rörelsebehov

Vi ser att barnen mår bra av att vara ute i friska luften. Där får de utlopp för sin kreativitet och sitt rörelsebehov, så vi är ofta ute på gården eller på utflykt i vår fina omgivning. På detta sätt vill vi också utveckla förståelse och respekt för samspelet med naturen och hur vi kan värna om vår gemensamma miljö. Leken får stort utrymme i den dagliga verksamheten och vi vill utmana barnen att prova på nya saker.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin