Kontakta Sjöfruskolan F–9

Sjöfruskolan F–9
Telefon: 090-16 58 00
E-post:

Besöksadress: Stråkvägen 6

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Sjöfruskolan ligger i bostadsområdet Tomtebo i Umeås östra del. Våra lokaler som de ser ut idag stod färdiga inför höstterminen 2009 och inrymmer idag förskoleklass till årskurs 6 inklusive fritidshemmen. Tillsammans med Norra Ålidhemsskolan bildar vi idag en F-9 skola.  

Sjöfruskolan har sju skolavdelningar för yngre elever: Tellus , Luxus , Aqua, Terra, Cirrus, Stratus och Cumulus. För de äldre eleverna finns två avdelningar, Stella och Nova, som för tillfället befinner sig i Norra Ålidhems lokaler. Det finns fyra fritidsavdelningar: Tellus, Luxus, Aqua och Terra. Barnen tillhör samma avdelning under skoltid och fritidsverksamhet. För årskurs 4-6 finns fritidsklubb som har sina lokaler på Supra. I Sjöfruskolan finns även en fritidsgård som använder delar av skolans lokaler under kvällar och helger. Fritidsgården har också personal på plats under skoldagen i ett samverkande syfte.

Vision

Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld. Vi trivs och bygger framtiden tillsammans. Denna vision är i högsta grad levande i vardagen och visar sig bland annat genom att alla barn är allas barn och att alla pedagoger genom skolan tar ansvar för att alla barn ska nå målen.

Lärmiljö

Sjöfruskolan har en trevlig och inspirerande skolgård med bl.a. ett antal lekredskap, stora lekytor och en konstgräsplan. Närheten till sjön, en äventyrslekplats och naturen runt omkring ger stora möjligheter till lek och lärande. Skolan har även en skolskog att tillgå.

Skolan är nybyggd och alla klassrum har tillgång till grupprum. Skolan präglas av en öppen atmosfär, med öppna ytor och många glaspartier som inspirerar till samarbete och delaktighet. Hjärtat i huset är vårt inomhustorg med samlingstrappa. I taket hänger en handgjord ljuskrona inspirerad av sägnen om Sjöfrun, skapad av våra elever i samarbete med konstnärerna Linda och Mattias Baudin.

Lärande för hållbar utveckling

Vi har utmärkelsen Skola för hållbar utveckling och har varit utsedda till modellskola för WWF – Skola på hållbar väg. Det är viktigt att alla känner ett sammanhang, att skolan och fritiden är meningsfull och att det finns möjligheter till fysisk aktivitet.

För att vardagen i skolan ska fungera är det viktigaste ändå goda relationer, att känna sig trygg och sedd. Vi har vuxna som finns med både i ute- och innemiljön för att varje elev ska må bra.  

Verktygen för lärandet ligger i framkant – vi bygger framtidens skola och då ska det märkas. Hur då? Ja, framför allt har vi engagerade och kunniga lärare. Till sin hjälp har de interaktiva skrivtavlor i varje klassrum och tekniken används dagligen för att föra in världen i klassrummet.

Föräldrasamverkan

Vi har engagerade vårdnadshavare och välbesökta föräldraråd med representation från alla klasser samt pedagoger från våra olika verksamheter. Föräldrarådet träffas en gång varje termin.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin