Kontakta Sävar skola F–9

Sävar skola F–9
Telefon: 090-16 40 66
E-post:

Besöksadress: Drottningvägen 7

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Kontakt

Rektor

Marcus Zaar årskurs 7-9
070-245 71 11
marcus.zaar@umea.se

Biträdande rektor

Anna Nilsson-Hugo
biträdande rektor för förskoleklass, årskurs 1-3
070-699 22 68
anna.nilssonhugo@umea.se

Jila Sanaie
biträdande rektor för årskurs 4-6
070-311 07 40
jila.sanaie@umea.se

Administration

Maria Olofsson
090-16 40 68
maria.olofsson@umea.se

Alexandra Shuklietsova (vikarieanskaffning)
070-622 02 08
oleksandra.shuklietsova@umea.se

Skolskjuts

Kontakta skolskjutshandläggarelänk till annan webbplats

För- och grundskolechef för område centrum/norr

Erik Nordahl
070-256 23 53 
erik.nordahl@umea.se

Lärarrum låg- och mellanstadiet

Lärarrum årskurs F-3 090-16 40 31
Lärarrum årskurs 4-6, 090-16 40 66

Lärarnas arbetsrum högstadiet

Ma/No 090-16 40 64
So 090-16 40 76
Hemkunskapen 090-16 40 69
Idrotten 090-16 40 62
Uppehållsrummet, Jan Viklund 090-16 40 77, 070-539 40 49 

Fritids/fritidsklubb

Fritids Bävern 090-16 40 78
Fritids Storspoven 090-16 40 79, 076-119 82 26
Fritids Svalan 090-16 40 47, 073-025 22 27
Fritids Grodan 090-16 40 46
Fritids Torpet 070-646 40 91

Specialpedagog

Margareta Strandberg (åk F-3)
090-16 40 58
margareta.strandberg@umea.se

Jan-Erik Björk (åk 4-9)
090-16 40 63
jan.bjork@umea.se

Eva Johansson (åk 4-9)
090-16 40 63
eva.x.johansson@umea.se

Mia Berggren (speciallärare F-3)
090-16 40 58
mia.berggren@umea.se

IT-tekniker

Greger Karlsson
090-16 40 55
070-584 55 74
greger.karlsson@umea.se

IT-pedagog för skolområdet

Robert Granlund
robert.granlund@umea.se

Studie- och yrkesvägledare

Kontakta studie- och yrkesvägledarelänk till annan webbplats

Skolsköterska, elevhälsan

Maria Johansson (åk F-6)
090-16 40 42
070-227 73 92
maria.johansson.2@umea.se

Anna Winblad von Walter (åk 7-9)
090-16 40 52
070-282 35 80
anna.winbladvonwalter@umea.se

Skolläkare, elevhälsan

Kontaktas genom skolsköterskan

Skolkurator, elevhälsan

Lisa Boström
090-16 40 53, 070-604 40 53
lisa.bostrom@umea.se

Skolpsykolog, elevhälsan

Susanne Vapaavuori
090-16 40 54, 070-367 40 54
susanne.vapaavuori@umea.se

Skolrestaurang

090-16 40 71

Vaktmästeri

Vakant

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Publicerad: 16 juni 2017
Sidan publicerad av: Maria Olofsson