Kontakta Sandalidens skola F–3

Sandalidens skola F–3
Telefon: 090-16 27 07
E-post:

Besöksadress: Grindvägen 3

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vår skola

Sandaliden är en F - 3 skola som är belägen i bostadsområdet Sandbacka ca 2 km från centrala stan. Skolan har skogstomt med intilliggande damm som vi nyttjar i olika ämnen och även under fritidstid, alltid tillsammans med en pedagog.

Naturen finns nära inpå och vi har promenadavstånd till Gammliaskogen och till  I 20-skogen. Skolgården har många olika lekytor med stor fotbollsplan som på vintern spolas till isbana.

Vi arbetar i arbetslag, bestående av lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Dessa har ett nära och väl inarbetat samarbete, som ständigt har utvecklats sedan 1994 då vi införde arbetslag. Det är samma personalgrupp som följer barnet hela dagen, vilket skapar en helhetsbild runt barnet. Hos oss är alla föräldramöten och utvecklingssamtal gemensamma med både fritids och skola. Barngrupperna är ålderhomogent indelade både i förskoleklass, skola och fritids.

Alla barn på Sandaliden ska få likvärdiga kunskaper och möjligheter, oavsett personal. Vi har kvalitetssäkrat vår verksamheten genom att skapa gemensamma mål, arbetssätt och uppföljningar inom olika områden som är viktiga för att utveckla goda kunskaper och goda förmågor inom det som kallas värdegrund. Värdegrunden omfattar bl.a. demokrati, jämställdehet och alla människors lika värde. Områden som vi har kvalitetssäkrat är bl.a. trygghet, jämställdhet, delaktighet, kunskapsutveckling, miljö och mångfald.

Sandalidens verksamhet ska vila på ett hållbart ekologiskt, socialt och ekonomiskt synsätt. Barnen ska få kunskap och motivation för att kunna agera för en hållbar utveckling.

Vi vill att våra skola ska vara en:

  • attraktiv skola med hög kvalité i ständig utveckling
  • hållbar skola med hög kompetens
  • skola där barnen känner lust att lära, tilltro till sin egen förmåga och utvecklar goda sociala färdigheter
  • skola där barnen får goda grundkunskaper för ett framtida lärande
  • skola där barnen känner sig trygga och har det bra
  • skola som alla känner sig stolta över att arbeta på
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2017
Sidan publicerad av: Helen Waara