Kontakta Rödängsskolan F–3

Rödängsskolan F–3
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Fiolstråket

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Utmärkande för Rödängsskolan är; god stämning, sammarbete och kreativt lärande. På vår och höst betar fåren i den närliggande hagen. Detta läge används genom att ofta ha verksamhet i naturen. Barnen har möjlighet att dagligen åka skidor eller bygga kojor. Skogen är den del av skolgården.

Elever på vår skola har ett planerat skolspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ger förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven. Ett skolspår kan omfatta en eller flera skolor. Läs om vilket skolspår som erbjuds för elever på denna skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allas barn är allas barn

Skolans motto är ”Alla barn är allas barn.” Det innebär att de vuxna är noga med att se alla barn och att finnas där barnen är. Det finns alltid gott om personal ute när det är rast och skolan arbetar aktivt med hur man är mot varandra. Barnen är under vissa tillfällen indelade i faddergrupper med blandning av barn från alla klasser för att lära känna varandra.

Skolan har också gemensamma aktiviteter för alla elever såsom skridskomorgon, gemensam julshow och båtrace. För att lära känna alla barn och för att personalen ska ha möjlighet att träffa varandra för att planera upp verksamheten har man ofta verksamhet med varandras barn. Exempelvis håller personal från 3:ans arbetslag i verksamheten i förskoleklass en gång i veckan medan förskoleklassens personal planerar.

Kreativt lärande

Undervisningen på skolan är varierad, väl genomtänkt och sker ofta på ett lekfullt sätt. Det är viktigt att eleverna förstår syftet med undervisningen och känner sig delaktiga. Det här läsåret fokuserar vi på läsförståelse och pedagogiska miljöer. All personal på skolan är välutbildade och det finns en specialpedagog som hjälper de barn som behöver extra stöd och utmanar de som behöver extra utmaningar.

Fritids

På Rödängsskolans fritidshem får barnen en meningsfull fritid fylld av lek, skapande och fysisk aktivitet. Barnen ska känna sig trygga med vuxna och andra barn. På fritidshemmet ska barnen få goda förutsättningar att utveckla sin sociala kompetens och självständighet. Utanför dörren finns Rödberget och ängen med sina naturliga lekplatser. Vi-känslan på skolan är stor, personal på hela skolan samarbetar och delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Fritidsverksamheten vilar extra tungt på att utveckla följande förmågor: kommunikation, samarbete, reflektion och kreativitet.
På Rödängsskolans fritidshem är fritidsgrupperna alltid små.

Lek och lärande

När skoldagen är slut fortsätter lärandet, fast i självvald form. När barnen gör aktiva val är inlärningspotentialen stor. Lärandet sker hela dagen. Leken är ett meningsfullt lärande, som ska genomsyra all verksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark