Rödängsskolan bidrar till en renare miljö

Kontakta Rödängsskolan F–3

Rödängsskolan F–3
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Fiolstråket

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Skräpplockare

Närmare 90 skolor, förskolor och andra verksamheter deltog i skräpplockarveckan 15–19 maj. Rödängsskolan var en av de som engagerade sig för att stödja kampen för renare och trivsammare miljö.

Eleverna på Rödängsskolan visade enormt engagemang

Att delta i skärpplockarveckan har varit en självklarhet för Rödängsskolan i över tio år.

– Vi tycker skärpplockarveckan är viktig och ett bra sätt att lyfta klimatfrågor i undervisningen. Skräpplockning är ett bra område då det täcker alla skolämnen och möjligheterna blir därför oändliga, säger Gabriella Runsten, lärare på Rödängsskolan.

Upplägget för veckan anpassas efter varje årskurs och klasslärarna får själva välja fokusområde. Det som däremot är gemensamt för alla på skolan är att de ska plocka skräp någon gång under veckan.

– Barnens engagemang under skräpplockardagen brukar vara väldigt bra, det är peppade och tycker det är superkul att plocka skräp, säger Gabriella Runsten.

Gabriella höll i en introduktion om skräp och sopsortering för sin klass inför deras skräpplockardag. Målet med undervisningen var att barnen skulle lära sig mer om skräp, varför det är viktigt att plocka skräp och vad barnen ska göra med skräpet som de hittar ute i naturen.

– Att berätta syftet med skräpplockning och sopsortering är viktigt, därför tror vi att lektionen är en stor fördel inför skräpplockardagen så de vet varför vi gör det här, säger Gabriella Runsten.

Under lektionen var det mycket bra engagemang bland eleverna. Eleverna var ivriga på att räcka upp handen och delade gärna med sig om sina tankar och kunskaper om skräpplockning och sopsortering.

– Utomhus är det väldigt viktigt att plocka skräp. Klimatet mår inte lika bra med skräp, säger en elev.

Ytterligare en elev fyllde på:

– Djuren och jorden mår också sämre av skräp.

I slutet av lektionen var det dags för eleverna att testa sina kunskaper om sopsortering. Eleverna fick turas om att gå fram till tavlan och dra ett streck mellan ett föremål och det återvinningskärl föremålet ska sorteras i. Något eleverna tyckte var roligt.

– Vi hoppas barnen blir medvetna om sopsortering och att det blir en naturlig del i deras vardag, säger Gabriella Runsten.

Miljötänk året om

Rödängsskolan arbetar med miljöfrågor under året anpassat efter respektive årskurs. Vissa år har de haft temaarbete där alla klasser har jobbat kring exempelvis vatten eller matsvinn. 2023 är skolan med i ett världsprojekt som heter SchoolFood4Change.

– Vi jobbar med miljöfrågor året om och det är en naturlig del i alla ämnen, det sker bara på olika sätt i olika ämnen. säger Gabriella Runsten.

Lektion på Rödängsskolan om sopsortering

Gabriella Runsten pratade om skräp och sopsortering under sin SO-lektion. Eleverna var engagerade och räckte upp händerna under hela lektionen.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark