Kontakta Mariehemsskolan F–6

Mariehemsskolan F–6
Telefon: 090-16 56 27
E-post:

Besöksadress: Gökropsvägen 12 A

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Mariehemsskolan är en skola för årskurs 1–6 med förskoleklass och fritidshem för omkring 230 elever. Skolan helrenoverades 2009. Skolan har sina anor från 60-talet och stadsdelen kallas även den vita staden. Vi har närhet både till Bräntbergets och Nydalasjöns välkända och uppskattade naturområden.

Närheten till naturen nyttjas flitigt både i undervisningen och i fritidsverksamheten på skolan. Här finns fem olika fritidsavdelningar. För de yngre barnen upp till årskurs 3 är avdelningarna åldershomogena. De heter Månen/Stjärnan, Regnbågen, Solskenet och Norrskenet. Barnen i årskurs 4–6 är åldersblandade och går på fritidsavdelningen Klubben.

Lärmiljö

Mariehemsskolan har en trevlig och inspirerande skolgård med bland annat ett antal lekredskap, en skateboardramp och en grusplan för blandade aktiviteter. Närheten till Nydalasjön, Mariehemsängarna och Bräntberget ger även stora möjligheter till lek och lärande.

Alla klassrum har tillgång till smartboard. Fritidsavdelningarna i förskoleklass till årskurs 3 ligger i anslutning till klassrummen. Klubben är placerad parrallellt med några klassrum i årskurs 4–6.

Trygghetsskapande skolmiljö

Vi vill ha en trivsam miljö och en skola där vi tar hänsyn och visar respekt för varandra. En skola där alla trivs och har roligt. På vår skola framför eleverna sina åsikter, lär sig att lyssna till andra och respektera varandra. De lär sig samarbete samt att arbeta självständigt. De lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande och ges utrymme för att utveckla sin självkänsla och integritet.

För att främja tryggheten på skolan så finns det alltid rastvärdar närvarande ute på skolgården som kan hjälpa till där det behövs. Fritidspedagoger har även rastaktiviteter ute på rasterna. De erbjuder både lekmaterial och lekar för de elever som önskar.

Likabehandlingsplan: Plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier , 699.3 kB.

Föräldrasamverkan

Vi har ett föräldraråd med föräldrarepresentanter från alla klasser samt pedagoger från våra olika verksamheter. Föräldrarådet träffas cirka två gånger varje termin.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin