Kontakta Linblommans skola F–6

Linblommans skola F–6
Telefon: 090-16 59 06
E-post:

Besöksadress: Sönkmyrvägen 20

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Linblomman skola ligger 4 kilometer söder om Umeå i en gammal jordbruksbygd, där några nya bostadsområden har vuxit upp. Linblomman är omgiven av en skog där man funnit en mängd fynd från bronsåldern. Intill skolan rinner Röbäcken. Namnet på skolan anknyter till forna dagar då man odlade och beredde lin i Röbäck.

Inför läsåret 2020/21: Våra specialiseringar – för dig som vill satsa (åk 4-6)

Om du väljer någon av våra specialiseringar får du mer. Mer fotboll, mer innebandy, mer musik. Träna i samma miljö som VM-guldvinnaren Per Elofsson en gång gjorde. I samarbete med Röbäcks IF erbjuder vi specialiseringarna fotboll och innebandy. Eller satsa på spets inom musik. Bli en av dem som bidragit till att Umeå sticker ut på den svenska musikkartan!

Hos oss får du:

  • Träffa engagerade pedagoger och samtidigt träna/öva på skoltid
  • Ledning av duktiga tränare och musiklärare
  • En egen utvecklingsplan utifrån dina mål
  • Tillgång till moderna träningsanläggningar och gym nära skolan
  • Utveckla färdigheter på ett eller flera instrument med möjlighet att spela in.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare vid intresse!

Att skriva sig till läsning (ASL)

Att skriva sig till läsning betyder just det: läsningen utvecklas genom skrivandet. I ASL är talsyntes på datorn det primära redskapet i årskkurs 1; eleverna hör hur de bokstäverna låter medan de skriver. Finmotoriskt bokstavsformande med penna sparas till senare. I en digital miljö provar eleverna tillsammans olika roller, exempelvis författare, läsare och bloggare med experimenstlusta när det handlar om formen. Texterna har tydliga mottagare vilket ger en känsla av autencitet -- det är på riktigt! -- och motivationen stärks! Även om ASL gynnar allas lärande har arbetssättet visat sig vara särskilt gynnsamt för de pojkar som upplever utmaningar i läs- och skrivutvecklingen.

Därtill arbetar vi med läsförståelsemodeller där eleverna tränar på att använda strategier för att förstå en text. Det handlar till exempel om att ställa en hypotes, läsa mellan raderna, dra egna slutsatser, ställa frågor och sammanfatta texter. Det är viktiga förmågor inte bara för lärandet utan också för att kunna värdera information och delta i demokratiska processer genom egna ställningstaganden både nu och i framtiden.

Digitala verktyg

Hos oss möjliggör datorer, lärplattor och smarta tavlor ett utforskande lärande där alla kan utvecklas utifrån sina förutsättningar vare sig det handlar om att utveckla ordförrådet, använda interaktivt bildstöd eller stärka läs- och skrivförmågan genom att lyssna på texter -- egenproducerade såväl som andras. När eleverna blir äldre finns material och samarbetsytor tillgängliga online på lärplattformen Google Classroom, vilket gör det enkelt att följa kunskapsutvecklingen.

Kooperativt lärande och formativ bedömning

En viktig del av vårt pedagogiska förhållningssätt är kooperativt lärande: eleverna lär sig i samspel med varandra. Vi närmar oss frågor tillsammans. Kanske har någon förstått lösningen på problemet och hjälper den andre att förstå. Kanske behöver vi hjälpas åt med olika delar för att komma vidare tillsammans. Under ledning av en duktig pedagog blir kooperativt lärande elevcentrerat: aktiviteterna bygger på samarbete där eleverna aktiveras som resurser för varandra i sitt lärande, vilket främjar kunskapsutvecklingen. Under processen får eleverna återkoppling på sitt arbete och det är här som formativ bedömning kommer in i bilden. Genom avstämningar och återkoppling synliggör vi tillsammans var eleverna befinner sig i sitt lärande, vart vi ska och hur vägen dit ser ut i syfte att nå nästa kunskapsnivå.

Natur och teknik för alla (NTA)

I årskurserna 2–4 laborerar eleverna på sätt som påminner om forskares undersökande arbetssätt. Vi prövar hypoteser, ser vad som händer när objekt flyter och sjunker, vad vikt och balans har gemensamt och vad elektricitet egentligen är. Hur ser cykeln ut från frö till frö? Vad är rörelse? Konstruktion? Och det där med mat och kemi, hur hänge det ihop? Undervisningen levandegör teman kopplade till natur och teknik på ett sätt som stärker intresset för och förmågan att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Fritids

På våra tre hemvist -- Sörgården, Mellangården och Junibacken --  är utgångspunkten barnens önskemål och intressen. Programmering av robotar, spökvandring och kräldjursfredag eller varför inte mimfestival, skridskodisco och matbak -- en meningsfull fritid för alla våra elever.

Utveckling utifrån var och ens förutsättningar

Att lära sig vissa saker kan ibland innebära utmaningar där speciell kompetens behövs för att komma vidare på bästa sätt. Vi genomför kartläggningar och sätter in stöd tidigt där det behövs, exempelvis perioder av intensivläsning för att stärka läsförståelsen. I huset har vi speciallärare, Elevhälsan med sjuksköterska och kurator samt skolpsykolog när den typen av kompetens behövs.

Utemiljö och fysisk aktivitet

Vi tar vårt hälsofrämjande arbete på allvar. På rasterna bjuder vi in till lek och rörelse på vår fina skolgård genom organiserade rastaktiviteter som ändras från vecka till vecka, vilket främjar trygghet och gemenskap. Runtom oss finns dessutom spännande skog med spår från vikingarnas tid och Röbäcks idrottsplats med fotbollsplaner, isbana, tennisbana och motionsspår. Därtill finns konstgräsplan och en stor komplett idrottshall med gym, nämligen Elofssonhallen. Med goda förutsättningar till rörelse kan eleverna dra nytta av sambandet mellan fysisk aktivitet i skolan och lärande. Läs gärna mer på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Skollunch

Näringsrik mat är viktigt för en bra skoldag! Vårt egna tillagningskök använder en hög andel ekologiska råvaror och ser till att våra elever är laddade med energi varje skoldag. Besök gärna skolkökets Instagram Länk till annan webbplats..

Välkommen till oss!

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark