Kontakta Hörnefors centralskola F–9

Hörnefors centralskola F–9
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Industrivägen 9–11

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Välkommen till Hörnefors centralskola!

Hörnefors centralskola är en F–9-skola med cirka 420 elever. Skolan ligger underbart vackert vid skogskanten och ett stenkast från havet. Här finns tillgång till simhall, konstgräsplan och skidspår. Det pedagogiska arbetet genomsyras av ett medvetet ledarskap, engagemang och samarbete mellan personal, elever, föräldrar och fritids. Fokus är trygghet, lärande och delaktighet.

Engagerad och behörig personal

Skolan har god behörighet till gymnasiet och lärarna arbetar målinriktat med kunskapsutveckling och elevdelaktighet. Vi samarbetar på skolan med lärande för hållbar utveckling och har gemensamma mål för trygghetsarbetet.

Varje termin har vi aktiviteter i fadderspår där eleverna möts i tvärgrupper över stadiegränserna. Detta för att alla elever ska känna sig trygga på skolan och ha goda kontakter med all personal och elever i andra årskurser.

Tillgänglig och kreativ lärmiljö

Det första som möter dig när du kommer till skolan är vår fina skolgård som också
är Hörnefors plats för spontanidrott. Här erbjuds eleverna rastaktiviteter varje vecka av fritidspersonalen och eleverna är med och hjälper till. i vår aktivitetsbod för yngre åldrar. De äldre eleverna utnyttjar utesittgrupperna och uteklassrummet för både rast- och skolarbete. Vår bemannade skolcafeteria är en naturlig, populär och mysig samlingsplats under rast för högstadieeleverna.

Vi har fritidsavdelningar kopplade till alla årskurser F-2 och en avdelning för elever i årskurs 3-6. Fritids har stort fokus på rörelserikedom, social samverkan och att ge eleverna en meningsfull fritid med både varierade aktiviteter och möjlighet till rekreation.

I skolans huvudbyggnad ligger folkbiblioteket som är öppet dagligen. Skolbibliotekarien samarbetar med skola och fritids genom att ta emot och besöka elevgrupper. Vi har en skolskog som används för både undervisning och lek. Digitala läromedel är en naturlig del av elevernas lärande i alla årskurser.

Röster om vår skola

”Det är roligt att göra något annorlunda och kunna vara en bra förebild för de yngre åldrarna”, citat från elev.

“Det är bra att vi lär känna varandra över stadierna så man vågar fråga äldre om hjälp och inte vara rädd för dem”, citat från elev.

Vi har 100 % legitimerade lärare på skolan och ett gott samarbete mellan skola och fritids, vilket gynnar elevernas utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt.

“Vi satsar på att odla goda genuina kamratrelationer och meningsfullhet - då ökar vi markant chansen till gladare elever och en vilja till ett livslångt lärande!", citat från lärare.

Hur samarbetar vi med dig som vårdnadshavare

Vår huvudsakliga kommunikationsväg till vårdnadshavare och elever är digital. Vi använder lärplattformen Unikum. Där kan man enkelt kan ta del av elevens lärande och få löpande information från skolan.

Vill du veta mer om vår skola?

Kontakta någon av våra rektorer eller arbetslagsledare.
Ulrika Degerfalk rektor ulrika.degerfalk@umea.
Jenny Svahn, biträdande rektor jenny.svahn@umea.se Länk till annan webbplats.

Emma Nilsson arbetslagsledare åk 7-9 ht-23 emma.nilsson@umea.se
Thomas Pettersson, arbetslagsledare åk 4-6 thomas pettersson@umea.se Länk till annan webbplats.
Anna Nilsson, arbetslagsledare F-3 anna.n.nilsson@umea.se
Carima Johansson, arbetslagsledare Fritids carima.johansson@umea.se Länk till annan webbplats.

Fakta om skolan


Antal elever

Antal klasser

Antal paralleller inom samma årskurs

443

18

2


Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2023
Sidan publicerad av: Lena Elisabet Vähä