Kontakta Hedlundaskolan F–6

Hedlundaskolan F–6
Telefon: 090-16 27 18
E-post:

Besöksadress: Lilla gatan 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Vi välkomnar dig till Hedlundaskolan som är en enparallellig skola med årskurser från F-6. Hedlundaskolan ligger centralt i Umeå nära älven, Hedlundadungen och Noliaområdet. Skolan har totalt cirka 150 elever och här känner alla varandra. Kunskap, trygghet och glädje är ledorden för vår skola!

En skola som fungerar - för alla

På vår skola arbetar vi medvetet att skapa tillgängliga lärmiljöer för våra elever. Vi vill att våra elever ska känna en trygghet i en sammanhållen struktur för undervisningen, bland annat genom att vi jobbat fram en gemensam lektionsstruktur som används i alla årskurser. Vi använder oss av visuellt stöd i undervisningen och ett språkutvecklande arbetssätt i skolans alla ämnen för att öka tillgängligheten och stärka elevernas språkliga förmågor. Genom att differentiera vår undervisning skapar vi inkluderande lärmiljöer där vi arbetar med olika typer av anpassningar för att alla elever ska känna att de lyckas i skolan.

Under läsåret har vi fokuserat mycket på synliggöra skolans pluggkultur. Eleverna är delaktiga i arbetet och har i respektive klasser diskuterat vad en pluggkultur är och vad som kännetecknar Hedlundaskolans pluggkultur. Vi pratar om blivande; att en blir bra på ett ämne istället för att en är bra och att ansträngning lönar sig.

“Vi tycker att kunskap är coolt” – Elev i åk 5

“Vi hjälper varandra” – Elev i åk 3

“Vi anstränger oss för att bli bättre” – Elev i åk 6

På Hedlundaskolan har vi en hög andel legitimerade lärare och en engagerad personal som hela tiden vill mer. Vi ser oss som en lärande organisation som arbetar aktivt med att utveckla arbetet på vår skola. Skolan har två förstelärare som tillsammans med rektor och skolans speciallärare driver skolans utvecklingsarbete. Skolans pedagoger har ett nära samarbete med elevhälsan som består av skolsköterska, kurator och skolpsykolog.

“På Hedlundaskolan har vi en kultur där vi delar med oss av vårt kunnande. Vi lär oss av varandra och tar hjälp av varandra. Vi gör varandra bra, helt enkelt.” Pedagog

En tillgänglig lärmiljö med tydliggörande pedagogik

Ett klassrum är ett rum för lärande. I skolans lärmiljöer sker kunskapsutveckling, men de är också rum som står för tydlighet och trygghet. Vi utvecklar våra lärmiljöer för att de ska vara rum för inspiration och för interaktion där man kan samspela och samarbeta.

I skolans lärmiljöer finns det tillgång till digital teknik som fungerar kompenserande för våra elever i deras lärande. Vi har en god tillgång på datorer och iPads med program och appar som till exempel kan fungera stöttande i läs- och skrivutvecklingen, whiteboards och projektorer där pedagoger kan syngliggöra lektionsstrukturer, erbjuda tidshjälpmedel samt olika typer av visuell stöttning. Vi är måna om att våra lärmiljöer ska vara språkutvecklande och synliggöra våra elevers språkliga mångfald.

På Hedlundaskolan har vi ett aktivt årshjul med flera gemensamma aktiviteter under skolåret. Skolans elever deltar exempelvis i en gemensam temavecka, skoljoggen, skolans klimatvecka, projektet “Från frö till planta” som drivs av fritids, firande av modersmålsdagen och FN-dagen, Umeå Pride och gemensamma friluftsdagar.

Ett tillsammansarbete

För oss är samarbetet med dig som vårdnadshavare av största vikt för ditt barns utveckling. Skolans roll är att i samarbete med hemmen främja elevens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (Lgr11). Vi ser det som ett tillsammansarbete mellan skola, elev och vårdnadshavare. Skolan ansvarar för att utforma trygga lärmiljöer och en undervisning som utgår från föreskrivna läroplaner och andra styrande dokument. Som vårdnadshavarna ansvarar du för att stödja ditt barn i dess lärande genom att ta del av ditt barns skolarbete. Vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare genom lärplattformen Unikum där du enkelt kan ta del av ditt barns lärande och få löpande information från pedagoger och rektor.

Förskoleklassen – en bra start på skolan

I förskoleklassen får barnen lära känna skolans värld i sin egen takt. Leken står i centrum och de lär sig matematik och språk på ett lustfyllt sätt. Språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang och uttrycksformer, natur, teknik och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse är de kunskapsområden som ska ingå i verksamheten.

Fritids – ett komplement till skolan

Fritidsverksamheten kompletterar skolan och här har barnen möjlighet till både fria och planerade aktiviteter. Vår fritidsverksamhet är åldersindelad och har tre hemvisten: Minipärlan, Lilla Pärlan och Stora Pärlan. För de äldre barnen finns även Fritidsklubben.

Vill du veta mer om vår skola?

Kontakta skolans rektor Sara Renberg som kan berätta mer om vår verksamhet, 090-16 26 35 alternativt 073–031 08 60.

Läs mer om hur vi på skolan jobbar för att skapa ett klimat med respekt och tolerans för varandra likheter och olikheter i vår plan mot kränkande behandling , 319.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin