Kontakta Hagaskolan F–9

Hagaskolan F–9
Telefon: 090-16 26 83
E-post:

Besöksadress: Utmarksvägen 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Engagerad personal, positiv attityd och ständig dialog. Det är våra byggstenar i arbetet med att stötta ungdomar i deras utveckling.

Tillsammans med våra elever formar vi en bra stämning och en kreativ miljö. Hagaskolans elevvårdsteam arbetar för att främja hälsa och lärande hos eleverna. Teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, resurspedagog och rektorer.

Hos oss får du hjälp

Varje tisdag och torsdag 15–17 finns det möjlighet till läxhjälp eller förberedelser för prov och annat skolarbete. Resurspedagog, bibliotekarie, studie- och yrkesvägledare samt elever från gymnasiet är på plats för att hjälpa till.

IT-satsning

Vi har på Hagaskolan trådlösInternetuppkoppling i alla lokaler och en heltidsanställd IT-pedagog. Hos oss får både elever och lärare hjälp med sin IT-användning. På högstadiet har eleverna tillgång till en egen bärbar dator och i årskurserna F–6 är tillgången på bärbara datorer hög. Skolan har också en egen IT/mediaplan. Utifrån den får alla elever lära sig att använda IT som ett verktyg i sitt lärande. Eleverna får t.ex. göra tidningar,  producera radio och film.

Temaveckor och egen fördjupning

Varje höst och vår återkommer våra populära temaveckor. Under dem får eleverna fördjupa sig inom olika ämnesområden. Dessutom ges eleverna möjlighet till fördjupning inom exempelvis idrott, estetiska ämnen eller matematik varje vecka inom ramen för elevens val.

Läs mer om F–6

Läs mer om Fritids

Läs mer om grundsärskola

Läs mer om åk 7–9

Läs mer om hörselverksamheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Publicerad: 18 april 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner