Kontakta Hagaskolan F–9

Hagaskolan F–9
Telefon: 090-16 26 83
E-post:

Besöksadress: Utmarksvägen 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Kontakt


Titel/ansvarsområde

Namn

Telefon

E-post

Ledning
Skolområdeschef

Erik Nordahl

070-2562353

erik.nordahl@umea.se

Biträdande rektor

(åk. 7-9)

Max Bohman

070-3180813

090-162620

 

max.bohman@umea.se

Rektor

(åk. 4-6)

Henrik Theorin

070-3448473

090-162681

henrik.theorin@umea.se

Biträdande rektor

(åk. F-3)

Malin Larsson

073-0330177

malin.larsson@umea.se

Rektor Grundsärskola

(åk. 1-9)

Lisa Laestander Flod

070-6151257

090-165010

lisa.laestander.flod@umea.se

Administration
Vaktmästare

Björn Abrahamsson

070-363 27 01

bjorn.abrahamsson@umea.se

Vaktmästare

Urban Andersson


urban.andersson@umea.se

Elevregistrering

Lars Abrahamsson

090-16 26 14

lars.abrahamsson@umea.se

IT-pedagog skolområde (utbildning)

Robert Granlund


robert.granlund@umea.se

Ekonomi, skolskjutsar

Elisabet Jakobsson

090-16 12 92

elisabet.jakobsson@umea.se

Receptionist

Maria Gustavsson

090-16 26 83

maria.gustavsson@umea.se

Skolbibliotekarie

Birgitta Lind

070-592 38 66

birgitta.lind@umea.se

IT-ansvarig (teknik/administration)

Thomas Olofsson

072-554 38 00

thomas.olofsson@umea.se

IT-ansvarig (teknik/administration)

Gunilla Andersson

070-3490039

gunilla.andersson@umea.se

Elevhälsoteam
Kurator

Susanne Stjernfeldt

090-162687

susanne.stjernfeldt@umea.se

Skolsköterska

Birgitta Domeij

090-162686

birgitta.domeij@umea.se

Spec. ped F-6

Erika S. Burlin

090-162830


Spec.ped 7-9

Lena Göthberg

070-6365760

lena.gothberg@umea.se

Spec.ped 7-9

Ulrika Melin

090-162830

ulrika.melin@umea.se

Spec.ped

Carina Sturesson


carina.sturesson@umea.se

Spec.ped

Carina Johansson

090-165386

carina.johansson@umea.se

SYV

Annica Ceder

090-162684

annica.ceder@umea.se

SYV Grundsärskola

Catharina Dragenius


catharina.dragenius@umea.se

Resurspedagog

Bert-Erik HultqvistResurspedagog

Pär Sandgren

070-3427574

par.sandgren@umea.se

Hörsel
Enhetschef

Erik Ådén

0705506718

erik.aden@umea.se

Specialpedagog inriktning hörsel

Karin L. Johansson

( vik.Anna.I.)

070-5232680

karin.johansson-linder@umea.se

Specialpedagog inriktning hörsel

Carina Svanbäck

070-4209411

carina.svanback@umea.se

Specialpedagog inriktning hörsel

Annika Sörlin


annika.sorlin@umea.se

Specialpedagog inriktning hörsel

Liz Nilsson

070-6706565

liz.nilsson@umea.se

Specialpedagog inriktning hörsel

Anna Israelsson

( Lundberg)


anna.m.lundberg@umea.se

Teckenkommunikatör

Gabriella Jatko

090-162843

gabriella.jatko@umea.se

Teckenkommunikatör

Margareta Sundqvist

090-162843

margareta.sundqvist@umea.se

Teckenkommunikatör

Helena Oscarsson

090-16 28 32

helena.oscarsson@umea.se

Arbetsrum åk F–3
Lärare Åk. 1-3

Annika Berglund

090-162843

annika.berglund@umea.se

Lärare 1-3 GSS

Sofia Nylander

090-162843

sofia.nylander@umea.se

Lärare 2-3 GSS

Signe Wallinder

090-162843

signe.wallinder@umea.se

Lärare 4-7 GSS

Anne Kröger

090-162843

anne.kroger@umea.se

Resurs GSS

Maria Lindqvist

090-162843

maria.lindqvist@umea.se

Lärare 1A

Katarina Lind

090-162843

katarina.lind@umea.se

Lärare 2A

Emma Hampusson

090-162843

emma.hampusson@umea.se

Lärare 3A

Gergana Marincheva Yordanova

090-162843

gergana.yordanova@umea.se

Spec.lärare

Karin Bergvall

090-162843

karin.bergvall@umea.se

Arbetsrum åk 4-6
Lärare 4A

Linda Mannelqvist

090-164729

linda.mannelqvist@umea.se

Lärare 4B

Johan Hjemér

090-164729

johan.hjelmer@umea.se

Lärare 4C

Malin Nässén

090-164729

malin.nassen@umea.se

Lärare 5A

Britt-Marie Bölenius

090-164729

britt-marie.bolenius@umea.se

Lärare 5B

IT-ansvarig

Thomas Olofsson

 

090-164729,

072-5543800

thomas.olofsson@umea.se

Lärare i SO, sv och eng.

5B

Anna-Lena Öredal

090 164729

anna-lena.oredahl@umea.se

 

Lärare 6A

Anton Sjögren

090-164729

anton.sjogren@umea.se

Lärare 6B

Hashin Ali

090-164729

hashin.ali@umea.se

Musiklärare åk. 1-5

Annika Enbuske

Jakobsson

090-164729

annika.enbuske.jakobsson@umea.se

Musiklärare åk.6

Robert Eklund

090-162832

robert.eklund@umea.se

Idrottslärare åk. 4

Johan Hjelmér

090-164729

johan.hjelmer@umea.se

Idrottslärare 5A, 6A och 6B

Anna Nilsskog

090-162691

anna.nilsskog@umea.se

Idrottslärare 5B

Greger Sylvén

090-162691

greger.sylven@umea.se

Lärare trä- och metallslöjd

Göran Roos

090-162692

goran.roos@umea.se

Lärare textilslöjd

Elin Sjöblom

090-162692

elin.sjoblom@umea.se

Resurs åk. 6

IT-ansvarig

Gunilla Andersson

090-164729

0703490039

gunilla.andersson@umea.se

Spec.lärare

Isa Granlund

090-164729

isa.ziethen.granlund@umea.se

Fisken

Fritids F–1Lärare förskoleklass

Anna-Stina Wallgren

090-162090

070-5336617

anna-stina.wallgren@umea.se

Fritids 1A

Gabriella Jatko

090-162090

070-5336617

gabriella.jatko@umea.se

Fritids

Ulla Sjöström

090-16 20 90,

070-533 66 17

ulla.sjostrom@umea.se

Fritids

Lydia Sundqvist

090-16 20 90

lydia.sundqvist@umea.se

Fritids

Margareta Sundqvist

090-162090

070-533 66 17

margareta.sundqvist@umea.se

Fritids

Roger Töyrö

090-162090

roger.toyra@umea.se

Fågeln

Fritids 2–3Resurs 1A

Ida Bäckström

090-162679

070-916 27 01

ida.backstrom@umea.se

Resurs 2A

Åsa Sandström

090-162679

070-9162701

asa.sandstrom@umea.se

Resurs 3A

Anna Kristensen

090-162679

070-9162701

anna.kristensen@umea.se

Klubben

Fritids 4–6Klubben

Leif Gustafsson

090-162702

leif.gustafsson@umea.se

Klubben

Anna Kristensen

090-162702

anna.kristensen@umea.se

Resurs åk. 6

Klubben

André Jernberg

090-162702

andre.jernberg@umea.se

Vildkatten

Fritids GSSResurs åk. 1-2 GSS

Fritids

Ida Asplund

070-9506806

ida.asplund@umea.se

Fritids GSS

Emanuel Stenmark

070-9506806

emanual.stenmark@umea.se

Fritids GSS


Stefan Töyrö

070-9506806

stefan.toyra@umea.se

Fritids GSS

Casper Forsmark

070-9506806

casper.forsmark@umea.se


Resurs åk. 2-3 GSS

Fritids GSS


Ester Sjögren

070-9506806

ester.sjogren@umea.se

Fritids GSS


Maria Lindqvist

070-9506806

maria.lindqvist@umea.se

Fritids GSS

Kim Westermark

070-9506806

kim.westermark@umea.se

7–9 Arbetslag 1
Lärare 9A

Helena Backlund

090-162836

helena.backlund@umea.se

Lärare 9A

Ellinor Borg

090-162836

ellinor.borg@umea.se

Lärare bild

Anna-Karin Mårtensson

090-162836

anna-karin.martensson@umea.se

Lärare 7A

Berith Gotthardsson

090-162836

berith.gotthardsson@umea.se

Lärare 7A

Erika Karlsson

090-162836

erika.karlsson@umea.se

Lärare 7A Idrott

Greger Sylvén

090-162836

greger.sylven@umea.se

Lärare 8A

Ola Söderlund

090-162836

ola.soderlund@umea.se

Lärare 8D

Sofia Linder

090-162836

sofia.linder@umea.se

Lärare 8D

Emma Vestergren

090-162836

emma.vestergren@umea.se


7–9 Arbetslag 2
Lärare 7B

Robert Eklund

090-162832

robert.eklund@umea.se

Lärare 7B

Krister Olsson

090-162832

krister.olsson@umea.se

Lärare 8B

Mikael Holmberg

090-162832

mikael.holmberg.2@umea.se

Lärare 8B

David Roos

090-162832

david.roos@umea.se

Lärare 9B

Håkan Bäckström

090-162832, 162694

hakan.backstrom@umea.se

Lärare 9B Musik

Robert Eklund

090-162832

robert.eklund@umea.se

Lärare 7D

Liselotte Kjellander

090-162832

liselotte.kjellander@umea.se

Lärare 7D

Per Rönnlund

090-162832

per.ronnlund@umea.se

Lärare 7-9B GSS

Ewa Westin


ewa.westin@umea.se

Resurs 7-9B GSS

Hampus Lindberg

090-162832

hampus.lindberg@umea.se

Resurs 7-9B GSS

Chatarina Sigridsson

090-162832

chatarina.sigfridsson@umea.se

Lärare HKK GSS

Eva-Lena Wallace

090-162832

eva-lena.wallace@umea.se

7–9 Arbetslag 3
Lärare 9C, resurspedagog

Pär Sandgren

090-162833

par.sandgren@umea.se

Lärare 9C

Ulrika Ångström

090-162833

ulrika.angstrom@umea.se

Lärare 8C

Siv Norén

090-162833, 162695

siv.noren@umea.se

Lärare 8C

Ylva Wallmark Lidgren

090-162833

ylva.w.lidman@umea.se


Lärare 7C

Anna-Karin Mårtensson

090-162833

anna-karin.martensson@umea.se

Lärare 7C

Mats Norrgård

090-162833

mats.norrgard@umea.se

Lärare Sp/Sv

Jensine Lidström

090162833

jensine.lidstrom@umea.se

Lärare 6-9C GSS

Ulla Nordbrandt

090-162833

ulla.nordbrandt@umea.se

Resurs 6-9C GSS

Karin W. von Winblad

090-162833

karin.winblad@umea.se

Lärare textilslöjd

Frida Fahlström

090-162833

frida.fahlstrom@umea.se

Lärare Idh GSS

Mats Berglund

090-162691

070-2259223

mats.berglund@umea.se


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2019
Publicerad: 14 juni 2017
Sidan publicerad av: Gunilla Andersson