Kontakta Grubbeskolan 7–9

Grubbeskolan 7–9
Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Lagmansgatan 37

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Kontakta oss

Skolledning

Mats Boman

Mats Boman
Rektor Grubbeskolan 1
mats.boman@umea.se
090-16 26 61
070-586 46 06

Ansvarig för:
7A, 7M, 8A, 8M, 9A, 9M

Marcus Eskelind

Marcus Eskelind
Rektor Grubbeskolan 2
marcus.eskelind@umea.se
090-16 43 30
070-238 68 03

Ansvarig för:
7B, 7C, 8B, 8C, 9B, 9C, FBG
Administration

Ulrika Hellström
090-16 26 56
070-633 06 05
ulrika.hellstrom@umea.se

Skolskjuts

Kontakta skolskjutshandläggare Länk till annan webbplats.

Områdeschef 7-9

Karin Thysell
070-624 41 05
karin.thysell@umea.se

Arbetsrum 

090-16 26 77 Bild
090-16 26 70 HKK
090-16 26 73 Idrott
090-16 26 58 Ma/NO
090-16 26 59 Musik
090-16 43 29 SO
090-16 14 24 Språk
070-216 53 68 FBG
070-950 37 60 Flex   

Här hittar du kontaktuppgifter till pedagogisk personal

Specialpedagog

Sarah Vallström
070-611 21 83
sarah.vallstrom@umea.se

IT-pedagog

Heléne Eriksson

helene.ericsson@umea.se

Studie- och yrkesvägledare

Birgit Lindberg Wennerling
090-16 26 63
070-655 18 59
birgit.lindberg@umea.se

Skolsköterska, elevhälsan

Eva-Lott Wennberg
090-16 26 66
070-674 56 25
eva-lott.vennberg@umea.se

Skolläkare, elevhälsan

Kontaktas genom skolsköterskan

Skolkurator, elevhälsan

Carolin Nilsson
090-16 26 65
0730-847 582
carolin.nilsson@umea.se

Skolpsykolog, elevhälsan

Lovisa Hognert Algesten
070-655 97 79
lovisa.hognert@umea.se

Skolvärd

Anki Ljungqvist
070-551 76 19
anki.ljungqvist@umea.se

Skolrestaurang

090-16 26 74

Vaktmästeri/IT-ansvarig

Leif Burstedt
090-16 26 72
070-316 26 72
leif.burstedt@umea.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2023
Sidan publicerad av: Ulrika Hellström