Kontakta Ersängsskolan F–9 med träningsskola

Ersängsskolan F–9 med träningsskola
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Ostvägen 20

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

El Sistema

Bild

Ersängsskolan är en trygg skola, vilket är tydligt i våra elevenkäter. Enkäterna visar också att eleverna känner att lärarna bryr sig om dem och att de tycker sig ha ett stort inflytande på skolan.

Vi jobbar kontinuerligt med både värdegrundsarbete och likabehandling. Här ska olikheter accepteras och man ska duga som man är. Till stöd har vi Amorgruppen, Vänner för dig, kamratstödjare och vuxna i korridorerna, som tillsammans förebygger kränkningar och mobbning. Med stöd av Stiftelsen Bostaden har vi ett långsiktigt samarbete med Friends för att erbjuda alla elever och personal i årskurs 7-9 utbildning i värdegrundsfrågor.

Vi har också ett elevvårdsteam på skolan som hjälper elever med särskilda behov att få rätt typ av stöd och hjälp.

Skolan har även ett samarbete med ungdomsgården Athena. Vårt breda nätverk på Ersboda är uppskattat av såväl elever som föräldrar.

Fritidsgården Athena
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Plan mot diskriminering och kränkande behandling åk 7-9

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2017
Publicerad: 11 april 2017
Sidan publicerad av: Helen Waara