Kontakta Ersängsskolan F–9 med anpassad grundskola

Ersängsskolan F–9 med anpassad grundskola
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Ostvägen 20

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Resursklass

Välkommen till Resursklassen Omega ess

Specialklassen är förlagd till avdelning Delta, Ersängsskolan på Ersboda. Verksamheten är företrädesvis riktad till elever i åk 7-9 med olika funktionshinder och har hela Umeå som upptagningsområde.

Målsättningen är att skapa en tydlig struktur på skoldagen med fasta rutiner, tydliga gränser i en trygg och stimulerande miljö med hög vuxentäthet. Möta eleverna där eleverna befinner sig och ge utrymme för personlig utveckling och självkännedom, där reflektion och öppenhet stimuleras i arbetet.

Målmedvetet arbetar vi med elevens självtillit och färdighetsträning genom fortlöpande och öppen kommunikation mellan familj-skola-fritid, med eleven i centrum, stärka vuxentilliten och den egna förmågan att söka sig utåt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2017
Sidan publicerad av: Helen Waara