Kontakta Carlslundsskolan 7–9 med anpassad grundskola

Carlslundsskolan 7–9 med anpassad grundskola

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om nya skolan

Carlslundsskolan är en ny högstadieskola som öppnar höstterminen 2024 på området Carlslund, mellan Tomtebo och Carlshem. Skolan behövs för att antalet elever ökar i de östra stadsdelarna och den ska rymma cirka 540 elever i sex parallella klasser för varje årskurs. Kommunens anpassade grundskola årskurs 7–9 blir en integrerad del av den nya Carlslundsskolan.

Här har vi respekt för varandras olikheter och blir bättre när vi lär tillsammans. Skolan har ljusa, öppna ytor och en genomtänkt organisation med många vuxna i elevernas närhet. Vi arbetar aktivt med relationer, trygghet och gemenskap.  Intill skolan byggs idrottshall, fotbollsplan samt skolgård för aktiviteter under och efter skoltid. Gång- och cykelvägar ska leda fram till skolan.

På Carlslundsskolan ska all undervisning kännetecknas av höga förväntningar, stort hjärta och engagemang samt ett gott pedagogiskt ledarskap. Tillsammans ska vi bygga en skolkultur som baseras på utveckling, utmaningar och möjligheter. Eleverna förbereds för framtidens utmaningar utifrån sina förutsättningar och behov och alla elever ska få möjlighet att nå sin maximala potential.

Parallellt med byggnationen jobbar en projektgrupp bestående av skolans ledning och projektledare med planeringen av en skolorganisation. I det ingår flytt av högstadiet på Sjöfruskolan, Carlshöjdsskolan samt anpassad grundskola årskurs 7–9 vid Carlshöjdsskolan, Hagaskolan och Ersängsskolan. Personal, vårdnadshavare och elever som är berörda av flytt till den nya skolan läsåret 2024–2025 får information under arbetets gång.

Skolledningen har hög tillit till personalen där alla arbetar tillsammans med fokus på lärande, arbetsro och motivation. Personalens erfarenheter och kompetenser skapar ett mervärde för undervisningens kvalitet och berikar det kollegiala lärandet.

Mer information:

Kontakta skolledningen, se kontaktinformation.

Information om byggprojektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klassrum
Skolrestaurang

Skolrestaurang

Utemiljö

Utemiljö

Ny idrottshall i anslutning

Ny idrottshall i anslutning.

Studietorg

Studietorg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark