Kontakta Bräntbergsskolan AST 7–9

Bräntbergsskolan AST 7–9
Telefon: 090-16 56 00
E-post:

Besöksadress: Törnskatevägen 18

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om Bräntbergsskolan AST

Bräntbergsskolan AST är en resursskola med klasser för elever i årskurs 7–9 med diagnos autism/autismspektrumtillstånd. Det finns sju sökbara platser i årskurs 7, totalt finns 28 platser i årskurs 7–9.

Undervisningen är individanpassad och pedagogiken bygger på kunskap om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumtillstånd. Eleverna ges möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och medvetenhet om funktionsnedsättningen, vilket syftar till att skapa förutsättningar för självständighet. Undervisningen sker enligt grundskolans kursplaner, mål och timplan med möjlighet att uppnå full gymnasiebehörighet. Bräntbergsskolans elevhälsoteam är kopplat till verksamheten.

I klassen undervisas eleverna i mindre grupper med en ämneslärare och en, ibland två, resurspersoner/lektion. Lektionstiden varierar mellan 40–80 minuter. Eleverna har sina teoretiska skolämnen i sitt hemklassrum men förflyttar sig mellan ämnesrum i praktiska skolämnen, såsom idrott, slöjd, bild, musik, hemkunskap och NO. Eleverna har egna lokaler samlade och förvarar sitt skolmaterial i ämneslådor vid sin arbetsplats i klassrummet, eller om så önskas i elevskåp som ligger i nära anslutning till hemklassrummet.

Det pedagogiska förhållningssättet innebär bland annat:

  • anpassningar och visuell tydlighet i undervisning och lärmiljö,
  • individanpassade arbetssätt och hjälpmedel,
  • nära samarbete med vårdnadshavare.

Sista ansökningsdatum för läsåret 2023/2024 är 30 november.

Antagning och urval till resursskola

Umeå kommun har två resursskolor som vårdnadshavare kan söka till inför årskurs 7. Bräntbergsskolan AST för elever med diagnos autism och Björkenskolan för elever med stora behov av anpassad lärmiljö och särskilt stöd. Utgångspunkten för att bli antagen till resursskola är att eleven har undervisats och ska undervisas utifrån grundskolans läroplan.

För att ingå i urvalet till resursskolan ska elevens behov av en anpassad lärmiljö och andra stödåtgärder vara omfattande. Det särskilda stödet som eleven fått på sin tidigare skola ska genom utvärdering av åtgärdsprogram antingen varit mycket omfattande eller visat sig vara otillräckligt i relation till elevens behov av särskilt stöd under hela skoldagen.

Läs mer om urvalskriterier till resursskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin