Kontakta Bräntbergsskolan 7–9

Bräntbergsskolan 7–9
Telefon: 090-16 56 00
E-post:

Besöksadress: Törnskatevägen 18

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

AST-gruppen

Bräntbergsskolan AST har klasser för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd, årskurs 7–9. Här finns plats för cirka 30 elever som undervisas i mindre grupper med personal knutna till gruppen.

Ansök senast vecka 48 (27 novemer 2020) inför nästkommande läsår

Vårdnadshavare med barn som är folkbokförda i Umeå kommun kan ansöka om plats till AST-klass årskurs 7–9.

Till ansökan behöver diagnos och pedagogisk utredning styrkas. Ansökan skickas till rektor Helena Sundkvist, Bräntbergsskolan, Törnskatevägen 18, 906 51 Umeå.          Fyll i ansökan här, skriv ut och skicka inlänk till annan webbplats

Om verksamheten

I AST-klassen undervisas eleverna i mindre grupper på ca sex till sju elever och med personal knutna till gruppen. Undervisningen sker enligt grundskolans kursplaner, mål och timplan med möjlighet att uppnå full gymnasiebehörighet. Undervisningen är individanpassad och utgår från elevens styrkor, intresseområden och utvecklingsbehov. Pedagogiken bygger på kunskap om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumtillstånd. Det pedagogiska förhållningssättet innebär bland annat:

  • anpassningar och visuell tydlighet i undervisning och lärmiljö,
  • individanpassade arbetssätt och hjälpmedel,
  • nära samarbete med vårdnadshavare.

Eleverna ges möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och medvetenhet om funktionsnedsättningen, vilket syftar till att skapa förutsättningar för självständighet. För att få ett helhetsperspektiv på elevernas utveckling samarbetar skolan, i samråd med elev och vårdnadshavare, med andra viktiga verksamheter.

Vid frågor om verksamheten, kontakta:
Anders Bäckström
090-16 56 30
070-338 31 76
anders.backstrom@umea.se

Mer information
Läs mer om stöd i grundskolan generellt på Umeå kommuns hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2020
Publicerad: 7 april 2017
Sidan publicerad av: Agneta Sjöstedt