Kontakta Bräntbergsskolan 7–9

Bräntbergsskolan 7–9
Telefon: 090-16 56 00
E-post:

Besöksadress: Törnskatevägen 18

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bräntbergsskolan ska vara en kunskapsskola där eleverna känner sig trygga och motiverade samt ges möjlighet att få en bra grund för fortsatta studier. Bräntbergsskolan är även utsedd av Umeå universitet till att vara en övningsskola. Det innebär att lärarutbildningen förlägger sina studenters praktikperioder till vår skola. Skolan får kontinuerlig input av ny forskning samt fler lärare i klassrummen, vilket kommer att gynna alla våra elever.

Kunskap är kul

Medbestämmande ökar många elevers självförtroende och självkänsla. Vi ger våra elever ansvar i elevstyrda verksamheter t ex elevrådet. Elevskyddsombuden är viktiga personer som regelbundet träffar skyddsombud. Vi på Bräntis har länge satsat på en skola som utvecklar elevernas kunskaper och färdigheter.

Vi strävar efter en miljö som är rik på glädje och där alla har respekt för varandra. Med ordning och reda, lugn och ro, engagerad personal och täta föräldrakontakter vet vi att våra elever har större möjligheter att nå kunskapsmålen. Vi arbetar aktivt med ordningsregler och likabehandlingsplan tillsammans med eleverna. Det har gjort att vi har en god arbetsmiljö både i klassrum och korridorer.

Trygga elever lär sig mer

Självklart lär sig trygga elever mer. Det är därför våra elever bland annat har arbetslagsdagar och klasskamper – delvis årskursblandade aktiviteter som svetsar samman eleverna och skapar kontakter även utanför den egna klassen. Vuxna vistas bland eleverna i korridorer och uppehållsrum. Lika självklart är det att våra kompetenta och behöriga lärare arbetar efter en pedagogik som ser till varje elevs behov.

Planering och reflektion

Vi ger eleverna handledning i att planera sina studier och att reflektera över sitt lärande och vi har schemalagd läxhjälp. 

Nolltolerans mot mobbning

Vi bryr oss. Både elever och lärare känner till handlingsplanen som vi tagit fram tillsammans för att alla ska känna sig trygga i skolan.
Bräntbergsskolans trygghets/likabehandlingsplan , 341.2 kB.

Resurskola Bräntbergsskolan AST

Mer information om klass för elever med autism.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2023
Sidan publicerad av: Annika Kindblad