Kontakta Böleängsskolan F–6

Böleängsskolan F–6
Telefon: 090-16 52 70
E-post:

Besöksadress: Ormbärsvägen 14

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Böleängsskolan ligger mitt i ett lugnt villakvarter, intill ett parkområde ca 2 km från Umeå centrum, med närhet till älv och skog. Vi har ca 380 elever i förskoleklass, år 1-6 och fyra fritidshem. 

"Jag är här för att lära och låta andra lära"

På Böleängsskolan har varje elev rätt till studiero och en trygg skolmiljö för att på bästa sätt stimuleras och utvecklas i sitt lärande och sin personliga utveckling.

Vår syn på barnets skolgång och lärande

Vi är bra på skola och det betyder att vi tar ansvar för att skapa den bästa lärmiljön runt eleverna, vilket stödjer dem där de är i sitt lärande. Vårt arbete syftar även till att fostra elever till lagspelare som hjälper varandra att lära. Vi ser till att personalen på vår skola är kompetent och därmed får  våra elever oavsett förutsättningar, att lyckas.

"Bra lärare för att dom är snälla, de hjälper en om man inte förstår och är positiva." elev åk 2

Skolans arbete bygger på att det är vårt ansvar att eleverna lyckas, oavsett villka förutsättningar och förmågor de kommer in i skolan med. Som vårdnadshavare är du vår viktigaste samarbetspartner och ska vi nå hela vägen måste vi ha samma bild och göra jobbet tillsammans.

"Jag trivs för att vårt skoljobb är roligt" elev åk 4

Framtiden ställer allt högre krav på att vi kan arbeta tillsammans och att de som växer upp inte bara har goda kunskaper utan framförallt förmågan att samarbeta med andra. Utöver hög kvalité i undervisning kring kunskapskraven tränas eleverna på Böleängsskolan i förmågan att samarbeta och att lära med sina kamrater.

Alla elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Vi vet att det med tydliga mål samt ett gemensamt och igenkännande arbetssätt skapas förutsättningar för lärande och utveckling som sker i samspel med en harmonisk lärmiljö. Som utgångspunkt så har skolan därför ledorden; struktur, förhållningssätt och delaktighet/tillgänglighet.

Struktur

För att säkerställa att undervisningen blir bra för alla har Böleängsskolan en given struktur för undervisningen, ledstänger som gör att både elever och personal jobbar på ett så bra sätt som möjligt. Alla elever har rätt till en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för att lyckas och därför säkerställer vi att undervisning är så förutsägbar, intressant och tillgänglig som möjligt. Oavsett vilket klassrum eller vilken pedagog ditt barn möter ska det ha en liknande struktur och en så bra skoldag som möjligt.  

Förhållningssätt

På vår skola ska alla bli respekterade, sedda och uppmärksammade för dem de är. De elever som finns hos oss ska bli sedda och det ska finnas ett engagemang runt varenda en. Vi jobbar för att öka tryggheten, självtilliten och respekten för allas lika värde, därför reagerar vi mot all störning av undervisning och ingriper mot diskriminering, mobbning och kränkningar. Alla elever ska få stöd i att reflektera över sitt förhållningssätt för lärande och utveckling av individen.

"Det bästa är elever som är väldigt snälla, vi lär ju varande väldigt mycket. Vi pratar också väldigt mycket om hur man ska vara mot varandra och det känns som att alla lyssnar på det" elev åk 5

Delaktighet och tillgänglighet

Böleängsskolan ska vara tillgänglig för alla. Alla elever ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i sin utbildning, därför ges möjlighet till inflytande i lärande och utveckling. Vi vet att elever med rätt utmaningar och i rätt sammanhang växer av att övervinna hinder och att lära sig. Anpassningar av lärmiljön, uppgifter och balanserade krav är därför av central betydelse.

"Det är lite kluriga jobb och det är väldigt roligt" elev åk 4

Samverkan skola – hemmet

Att gå i skolan är en spännande tid  och vi på Böleängsskolan vill arbeta för ett gott samarbete med hemmen. Vi vill att både Ni och Era barn ska känna trygghet och att Ni vårdnadshavare får inblick i verksamheten och har möjlighet att påverka. Vi har ett skolråd som träffas två gånger per termin.

På Böleängsskolan arbetar F–6 utifrån läroplanen (Lgr 11). Läroplanerna beskriver tydligt de mål som ska ligga till grund för vår verksamhet och måluppfyllelse.

Se filmen om att börja förskoleklass hos oss

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin