Kontakta Björkenskolan 7–9

Björkenskolan 7–9
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Sandgärdesgatan 2D

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om Björkenskolan

Björkenskolan är en liten skolenhet med anpassade lärmiljöer, små elevgrupper och hög personaltäthet. Eleverna får möjlighet att lära på det sätt som passar denne bäst och undervisningen planeras utifrån eleverna som ingår. Det finns fem sökbara platser i årskurs 7, som därefter fylls på med fem elever per läsår. Efter tre år kommer det att finnas totalt 15 platser i årskurs 7–9.

På Björkenskolan har pedagogerna ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på det som fungerar bra och det som får individen att må bra under skoldagen. Här erbjuds undervisning i grupp, men eleverna har möjlighet att genomföra skoluppgifter och visa sina ämneskunskaper på individuella sätt. Pedagogerna använder sig av en gemensam lektionsstruktur och hjälpsamt strategistöd för att tydliggöra lektioner och förväntningar. Eleverna får tydligt, avgränsade uppgifter med korta delmål och lärandet synliggörs genom kontinuerlig återkoppling. Undervisningen sker enligt grundskolans kursplaner, mål och timplan med möjlighet att uppnå full gymnasiebehörighet.

Fokus för pedagogerna är att skapa goda relationer mellan lärare och elev och genom lågaffektivt bemötande skapas ett tryggt, lugnt och positivt lärande som minskar stress och utmanande beteende. Skolpersonal har regelbunden kontakt med vårdnadshavare och strävar efter att ha ett nära och gott samarbete med hemmet för att underlätta elevens skolgång.

Sista ansökningsdatum för läsåret 2023/2024 är 30 november.

Antagning och urval till resursskola

Umeå kommun har två resursskolor som vårdnadshavare kan söka till inför årskurs 7. Bräntbergsskolan AST för elever med diagnos autism och Björkenskolan för elever med stora behov av anpassad lärmiljö och särskilt stöd. Utgångspunkten för att bli antagen till resursskola är att eleven har undervisats och ska undervisas utifrån grundskolans läroplan.

För att ingå i urvalet till resursskolan ska elevens behov av en anpassad lärmiljö och andra stödåtgärder vara omfattande. Det särskilda stödet som eleven fått på sin tidigare skola ska genom utvärdering av åtgärdsprogram antingen varit mycket omfattande eller visat sig vara otillräckligt i relation till elevens behov av särskilt stöd under hela skoldagen.

Läs mer om urvalskriterier till resursskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin