Kontakta Backens skola F–6

Backens skola F–6
Telefon: 090-16 50 50
E-post:

Besöksadress: Backenvägen 109

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Att gå i musikklass

Musikklasser är grundskoleklasser med särskild inriktning på ämnet musik. Detta kännetecknas av:

  • att eleverna genomgått en sång- och musikalitetintervju före antagningen,
  • att musikundervisningen håller en nivå som förutsätter att eleverna har särskilt intresse för ämnet,
  • att musikundervisningen har utpräglad vokal inriktning,
  • att musikämnet har stort utrymme i timplanen,
  • att rekryteringen sker från ett upptagningsområde som är större än den egna skolans.

Målsättning

Musikklassernas uppgift är att inom grundskolans ram ge röstbegåvade och musikintresserade elever en utökad musikundervisning. Därigenom vill vi ge eleverna goda kunskaper och färdigheter så att de själva kan ta ansvar för sitt musikutövande på olika nivåer. Eleverna får en väl utvecklad vokal förmåga och trygghet i att uppträda inför publik. De får också träna samarbete i olika musikaliska former och ingår i och leder olika typer av ensembler.

Särskilda krav

Musikklasserna är en frivillig skolform inom den ordinarie grundskolan. Det är en möjlighet och en utmaning för eleven att få gå i musikklass och för att verksamheten ska fungera ställs särskilda krav.

Studietakt

Musikämnet i musikklass har fler veckotimmar än i andra klasser. Tiden för musik i åk 4-6 tas från elevens val, samt genomförs som skolans val. Kunskapskraven är detsamma som i övriga klasser, men studietakten i övriga ämnen kan bli något högre än i vanliga klasser.

I åk 7-9 tas tiden till musik från skolans val och eleverna har dessutom en utökad timplan med en extra lektion per vecka.

Delta vid konserter

Vid konserter är det obligatorisk närvaro. Konserter är för musikklasserna en redovisningsform fullt jämförbar med skrivningar. Lärarna informerar om konserttider och extra övningar i god tid, så att alla elever ges möjlighet att planera in dem.

God repetitionsordning

Musiklektioner i helklass kräver god repetitionsordning och personligt ansvarstagande. Vid körövningar med övriga musikklasser inför konserter ställs extra höga krav på elevernas förmåga att koncentrerat lyssna och följa instruktioner. Det är också viktigt att eleverna kommer i tid och är väl förberedda.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2022
Sidan publicerad av: Johanna Fahlén