Kontakta Backens skola F–6

Backens skola F–6
Telefon: 090-16 50 50
E-post:

Besöksadress: Backenvägen 109

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Korta fakta

  • 5km väst om stadskärnan
  • Stor skolgård med närhet till kulturområden och älv
  • Höga kunskapsresultat över tid
  • Elever från förskoleklass till åk 6
  • Umeå musikklasser har funnits sedan 1994 och är en del av åk 4-6
  • 250 elever, 30 personal, 1 rektor
  • Många familjer har i generationer sina barn på vår skola

Lustfylld inlärning med kunskapsfokus

På Backens skola sätter vi höga mål och ambitioner för alla våra elever. Som lärare, skolpersonal och pedagoger är det vår uppgift att engagera och inspirera våra elever till lärande, men också att sätta upp tydliga förhållningsregler, rutiner och tider. I en trygg skolmiljö finns utrymme för lustfylld inlärning, här byggs de relationer som blir grunden för individanpassade lösningar – vare sig det gäller önskan om fördjupning, eller ett behov av extra stöd.

Balans mellan tradition och nytänk

Det är i samspelet mellan beprövad erfarenhet och nytänk som undervisningen lyfter. På Backens skola sker en ständig utvärdering av ny och gammal pedagogik, alltid med barnens utveckling i fokus. Men skolan är så mycket mer än bara en plats för teoretisk undervisning; här lär sig barn och ungdomar dessutom samarbete, socialt samspel och får möjligheten att bli en del av ett sammanhang. Alla elever får en plats i skolans gamla traditioner, och blir medskapande i nya.

Umeå Musikklasser

Har funnits sedan 1994 och finns på Backens skola och Grubbeskolan i åk 4-9 och till klasserna är det färdighetsprov i likhet med andra musikklasser i Sverige. Musikklassernas tyngdpunkt är körsång och varje år inbjuder vi till två stora körkonserter med där alla i Umeå musikklasser medverkar. I undervisningen i åk 4-6 ingår undervisning i gitarr- och pianospel på gruppnivå och i samverkan med Umeå kulturskola erbjuder vi också blåsorkester utanför skoltid och möjlighet att spela ett blåsinstrument med musikskolans lärare i Backens skolas lokaler. Att musicera är utvecklande för hjärnan, vilket gynnar inlärning också i andra ämnen.

Läs mer om Umeå Musikklasser här.

Kreativitet som lyfter lärandet

Kreativitet och självkänsla hänger ihop. I en trygg miljö växer självkänslan, här vågar eleven ge utlopp för sin kreativitet, och får det stöd och den kunskapsbas som krävs för att utvecklas. I Backens skola möts besökaren av det vi kallar ”kreativa korridorer”, där våra elevers skaparglädje växer ut från klassrummen och manifesteras på korridorens väggar. En kreativ skolmiljö är ett tydligt tecken på en trygg skolmiljö.

En modern byskola som engagerar

 Vi kallar det byskolekänsla. Den märks inte minst genom det stora engagemang som finns hos såväl skolpersonal som elever och föräldrar, och på den familjära och inkluderande stämning som präglar verksamheten. Det är en känsla som förstärks av närheten till älv och natur, en känsla som växt fram genom mer än 70 års skolverksamhet. Många gamla elever hittar tillbaka när det är dags för deras egna barn att börja förskola eller skola, och just nu har vi en elev som är den 5:e generationen från sin familj i Backens skola. Det är det bästa betyget vi kan önska.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin