Kontakta Växthuset

Växthuset
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Gösta Skoglundsväg 18

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Inskolning

Bild

Inskolningsmetod: Föräldraaktiv inskolning

Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldern är med sitt barn på förskolan i tre hela dagar. Föräldern är med barnet under hela dagen och har huvudansvaret för att ta hand om barnet och exempelvis leka, äta, byta blöja och lägga barnet vid vila. Barnet ska i lugn och ro få prova på dagens rutiner och aktiviteter med sin förälder och genom det känna trygghet i verksamheten.

Under inskolningen ligger fokus på att introduceras i att ”vara” på förskolan och inte i att ”lämnas” av sin förälder. Inskolningsperioden är under en vecka mellan klockan 9.30–14.30. De första tre dagarna är föräldern med på förskolan och den fjärde och femte ska föräldern vara tillgänglig om det skulle behövas. Den fjärde dagen är tanken att barnet ska lämnas på förskolan vilket innebär att föräldern gör ett tydligt ”hej då” utan att gå in för att leka. Det är ni föräldrar som bestämmer när ni känner er färdiga för att gå och då tydligt klargör det för barnet och oss pedagoger. Då är det viktigt att ni fullföljer det ni klargjort, så att ett bra överlämnande kan ske. I och med detta förmedlar ni trygghet.

Varför vi har valt denna metod?

  • Vi upplever att barnen snabbare blir trygga i gruppen och verksamheten då de är på förskolan tre hela dagar med sin förälder.
  • Barnet kan koncentrera sig på att lära känna förskolan, barnen och pedagogerna utan att behöva vara oroliga för att bli lämnade av sin förälder.
  • Föräldrarna får större insikt i verksamheten.
  • Pedagogerna får mer tid med föräldrarna.


”Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (Läroplan för förskolan 98/10).

”Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan”  (Läroplan för förskolan 98/10).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2017
Publicerad: 17 maj 2017
Sidan publicerad av: Eva-Lena Hörnfeldt