Kontakta Växthuset

Växthuset
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Gösta Skoglundsväg 18

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan Växhuset ligger på stadsdelen Ålidhem, intill Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. På Växthuset bedriver vi verksamhet för barn 1–5 år på tre avdelningar: Krukan, Skogsstjärnan och Kannan.

Vi har åldersblandade grupper och gården delar vi med förskolan Bilaal som är ett personalkooperativ.

Trygghet

På förskolan Växhuset strävar vi efter att bygga trygga relationer mellan barnen, pedagoerna, barn och vuxna, förskolan och familjerna. Under inskolningen fokuserar vi på att barnet introduceras i att ”vara” på förskolan och inte i att ”lämnas” av sin förälder. Läs mer om inskolning.

För att trygga barnen strävar vi efter att ofta dela barngruppen i mindre grupper och att pedagogerna är där barnen är. Vi har tagit ställning för att skapa en "vi-känsla" över hela huset. Exempel på hur vi jobbar mot detta är, gemensam öppning och stängning, gemensamt projekt, hjälps åt över huset vid möten/reflektionstid och personalfrånvaro. I nuläget har vi en husvikarie som täcker upp där det behövs bäst. En gång per termin har vi förskoleråd där pedagoger, föräldrar och förskolechef träffas för att göra bra bättre.

Projekt "platsen"

På Växthuset arbetar vi med projekt "platsen" över alla avdelningar. Projekt "platsen" innebär att vi i början av varje läsår väljer en plats i förskolans närområde. Vi arbetar sedan med den som utgångspunkt för läsårets arbete i projektform. Vid uppstart börjar vi med en festlig tillställning för barnen och en informationsträff för pedagogerna  gällande den aktuella platsen.

För att säkerställa att barnen är delaktiga i projektet använder vi oss av pedagogisk dokumentation med fokus på vad barnen gör och säger. Barnens nyfikenhet och intresse leder projektet vidare under året. Trots att hela förskolan har samma plats kan barngrupperna hitta olika områden att intressera sig för.

Vi lär alla av de olika tankar och funderingar som barnen får under projekttiden.

Läs mer om vilka platser vi jobbat med.

Utemiljö

Växthuset har en gård med stor variation. Det finns gräsytor, skogsmark, träd, buskar och bär och asfalterade ytor att cykla på. En kulle att åka nedför på vintern, gungor, sandlådor och rutchkana.

Innemiljö

Växthusets innemiljöer är föränderliga. Alla avdelningar jobbar kontinueligt med att utforma och anpassa material och miljö efter barngruppen. En gemensam mötesplats i vår innemiljö är "Torget", vilket är ett större rum som delas mellan två avdelningar. Där finns det plats för bland annat: dans och rörelse, bygg och konstruktion och rollek.

Se bilder från vår ute- och innemiljö

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Publicerad: 17 maj 2017
Sidan publicerad av: Sanna Brandt