Kontakta Växthuset

Växthuset
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Gösta Skoglundsväg 18

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Växhuset ligger på stadsdelen Ålidhem, intill Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. På Växthuset bedriver vi verksamhet för barn 1–5 år på fyra avdelningar: Krukan, Skogsstjärnan, Kannan och Plantan.

Trygghet

På förskolan Växhuset strävar vi efter att bygga trygga relationer mellan barnen, pedagogerna, barn och vuxna, förskolan och familjerna. Under introduktionen fokuserar vi på att barnet introduceras i att ”vara” på förskolan och inte i att ”lämnas” av sin förälder. Läs mer om introduktion.

För att trygga barnen strävar vi efter att ofta dela barngruppen i mindre grupper och att pedagogerna är där barnen är. Vi har tagit ställning för att skapa en "vi-känsla" över hela huset. Exempel på hur vi jobbar mot detta är, gemensam öppning och stängning, gemensamt projekt, hjälps åt över huset vid möten/reflektionstid och personalfrånvaro. En gång per termin har vi förskoleråd där pedagoger, föräldrar och rektor träffas för att göra bra bättre.

Projekt

Läs mer om vilka projekt vi jobbat med.

Utemiljö

Växthuset har en gård med stor variation. Det finns gräsytor, skogsmark, träd, buskar och bär och asfalterade ytor att cykla på. En kulle att åka nedför på vintern, gungor, sandlådor och rutschkana.

Innemiljö

Växthusets innemiljöer är föränderliga. Alla avdelningar jobbar kontinueligt med att utforma och anpassa material och miljö efter barngruppen. En gemensam mötesplats i vår innemiljö är "Torget", vilket är ett större rum som ibland delas mellan två avdelningar. Där finns det plats för bland annat: dans och rörelse, bygg och konstruktion och roll-lek.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin