Kontakta Varglyan

Varglyan
Telefon: 090-16 55 53
E-post:

Besöksadress: Mårdvägen 128

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan Varglyan ligger på Mariedal, nära beläget både Gamliaskogen, Bräntberget, lekparker och grönområden. Våra värdeord är Hållbart lärande – Tillsammans i leken. Vi vill att vårnadshavare och barn ska känna tillit, trygghet och ha förtroende för oss. På ett lekfull sätt vill vi stimulera barnens lust och nyfikenhet till lärande.

Läs mer om inskolning
Läs om våra traditioner
Kvalitetsredovisninglänk till annan webbplats
Likabehandlingsplanlänk till annan webbplats

Hållbar utveckling

På förskolan Varglyan arbetar vi med värdgrunden, naturen, hälsa och livsstil samt konsumtion och återbruk. Alla barn ska känna sig sedda och bekräftade. Alla barn och vuxna ska verka för människors lika värde och se olikheter som en tillgång.

På förskolan Varglyan har vi certifieringen Grön flagg och utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Vi gör utflykter till skog och närområdet och utforskar dessa miljöer. På ett lekfullt och lärorikt sätt uppmärksammar vi barnen på sambandet mellan natur, djur och människa.

Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling.

Lärande

På vår förskola är trygghet och tillit grunden i allt lärande. Här står lärandet i centrum och sker i den dagliga verksamheten.

Våra pedagoger utgår hela tiden från barnens egna behov och intressen. Vi tar vara på det kompetenta barnet, så att inflytande och ansvar kan utvecklas utifrån varje barns nivå och kunnande. Vi försöker få barnen delaktiga i planeringen genom att ta till vara på deras idéer och synpunkter, allt efter ålder och mognad.

Barnen lär sig i samspel med andra och vi erbjuder kreativa aktiviteter över tid och med kontinuitet. När barn ges tillfälle att prova och undersöka om och om igen lär de sig på ett lustfyllt sätt.

Läs mer om vårt arbete med språk, matematik och naturvetenskap.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2018
Publicerad: 17 maj 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner