Kontakta Uven

Uven
Telefon: 090-16 21 19
E-post:

Besöksadress: Skolgatan 138

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Trygghet

Vi ser trygghet och tillit som grund för all utveckling och allt lärande.

Uvens förskola ligger Öst på stan och har tre avdelningar. De tre avdelningarna är indelade i åldersnära grupper. Det innebär att vi har en avdelning för de yngsta barnen, en avdelning för mellanbarnen och en avdelning för de äldsta barnen. Vi ser alla barn som kompetenta, med en stark vilja och en inneboende önskan att bli självständiga.

Trygghet och tillit är en grund för allt arbete i förskolan. Våra pedagoger utgår hela tiden från en helhetssyn på barnen och barnens behov.

Ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare är en förutsättning för att uppnå god kvaliet i vårt arbete med barnen. Grunden för samarbetet läggs under inskolningen för att sen fortsätta med det det dagliga mötet vid lämningar och hämtningar.  Ett sätt att samarbeta med vårdnadshavare är att bjuda in till förskoleråd för att diskutera bland annat verksamhetsfrågor, säkerhet, barngrupper, inne- och utemiljöer och personalförändringar. Utvecklingssamtalen är ytterligare en viktig del av samabetet där vårdnadshavarnafår information om just sitt barn och har möjlighet att dikskutera barnets behov och utveckling samt ge synpunkter på verksamheten

Introduktion

Vårt mål med introduktionen är att barnet ska känna trygghet och att vårdnadshavare ska få en inblick i vår verksamhet. Förskolans pedagoger får under introduktionsperioden möjlighet att lära känna barnet och dess vårdnadshavare.

När vi fått plats på Uvens förskola

Introduktionsperioden kan variera, men som vårdnadshavare får man räkna med cirka 2 veckor. Hur lång perioden blir beror oftast på barnets tidigare erfarenheter.

Att tänka på innan introduktionen

Försök att lägga grunden för samma rutiner hemma som på förskolan. Frukost serveras kl. 7.30 i form av fil eller gröt. Lunch kl. 11.00 med varierad kost. Efter lunchen cirka 11.45 sover de yngsta barnen på madrasser i ett lugnt rum. De äldre barnen har en lugn aktivitet som lässtund, avslappning m.m. Mellanmål serveras kl. 14.00.

OBS! Under rådande situation kan tider och upplägg se anorlunda ut. Pga covid-19 pandemin.

Introduktionsdag 1: Ett kort besök på förmiddagen, kontakta avdelningen och kom överens om tiden.

Dag 2-4: Vårdnadshavaren är med barnet mellan kl. 9-14. Vårdnadshavaren är aktiv med barnet, ansvarar för blöjbyten/toalettbesök, sitter bredvid barnet vid lunch samt hjälper till att söva barnet om det behövs. Förskolan bjuder vårdnadshvaren på lunch en gång. Möjligheter att köpa lunch övriga dagar.

Kommande dagar: Nu är det dags att lämna barnet hos oss i barngruppen korta stunder. Barnet behöver succesivt vänja sig att ni lämnar och åker iväg. Det är viktigt att ni vårdnashavare tydligt visar för barnet när det är tid för er att gå och att ni fullföljer ett avsked. Tänk på att långa och tveksamma avsked kan vara jobbiga och göra barnen osäkra.

När introduktionen är klar och vårdnashavarna börjar arbeta bör man ha i åtanke att barnet befinner sig i en ny miljö med många barn och vuxna. Därför rekommenderar vi att försöka ha kortare dagar under introduktionsperioden, 4-6 timmar/dag. Det är viktigt att vi har en öppen dialog där barnets behov står i centrum.

Äldre barn, som har erfarenhet av förskolan, introduceras individuellt. Kontakta förskolan för mer information inför introduktionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark