Kontakta Tvillingen

Tvillingen
Telefon: 090-16 45 53
E-post:

Besöksadress: Vardagsvägen 10

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Tvillingen ligger i Ersmark, en by 8 kilometer från Umeå, i ett naturskönt område nära intill skog och ängar. På Tvillingen trivs barn, föräldrar och personal. Vi har fått positiv respons från föräldrar och de känner sig trygga med att lämna sina barn hos oss.

Trygghet

För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande och våra pedagoger utgår hela tiden från barnens egna behov. På förskolan ser vi alla barn som unika och föräldrar, barn och pedagoger har inflytande i förskolans verksamhet. Barn lär sig i samspel med andra och vi erbjuder kreativa aktiviteter över tid och med kontinuitet. När barn ges tillfälle att prova och undersöka om och om igen lär de sig på ett lustfyllt sätt.

Din roll som förälder är viktig. Förskolan ska i sin verksamhet komplettera hemmet och ge varje barn bästa möjliga förutsättningar. Detta kan endast ske i en dialog mellan personalen och dig som förälder.

På Tvillingen ger vi dig som förälder möjlighet att delta i förskolans inre arbete genom att personalen har kontinuerlig dialog med dig om den pedagogiska verksamhet som bedrivs på förskolan.

Vår utemiljö

Förskolans utemiljö består av skogsmark, gräsytor, gung- och lekställningar, asfalterade cykelbanor samt lekytor. För oss är det naturligt att arbeta med naturen eftersom vi har skog, ängar och närheten till djur. Skogen är en viktig plats för oss och öppnar våra sinnan för att uppleva, upptäcka, leka och äta. Här kan vi laga mat över öppen eld.

Introduktion

Att börja förskolan är för vissa som att kliva in i en ny och spännande värld, andra har redan erfarenheten av vad det innebär. Vårt mål med introduktionen är att barnet ska känna trygghet och att föräldern får inblick i verksamheten. Under dessa dagar får pedagogerna möjlighet att lära känna barnet och er föräldrar.

Läs mer om introduktion.

Läs mer om det pedagogiska året och våra traditioner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin