Kontakta Tomtebogård

Tomtebogård
Telefon: 090-16 58 31
E-post:

Besöksadress: Älvans väg 266

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vår förskola

Hos oss på Tomtebogårds förskola har vi fyra avdelningar, Humlan, Getingen, Myran och Trollsländan som har ett nära samarbete med varandra. Vi har valt att arbeta med åldersblandade grupper där barnen är mellan 1-5 år.  Detta tror vi ger barnen en ökad trygghet och de kan vara tillsammans med eventuella syskon.

För oss är barnet i centrum då verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Barnen på vår förskola är indelade i grupper utifrån ålder och mognad. I dessa grupper har barnen under en vecka, skapande, rörelse och för de äldsta barnen även skogstorpare. Naturligtvis leker vi tillsammans både ute och inne varje dag. Vi arbetar tematiskt som vi ser ger ett större sammanhang och förståelse omkring ett ämne. Vi tar tillvara på förskolans utemiljö med dess närhet till vatten, äventyrslekplats, skog och natur.

Varje barn har egen ansvarpedagog som i samråd med övriga pedagoger observerar och dokumenterar barnets utveckling och lärande under hela förskoletiden. Som stöd i vårt pedagogiska arbete har vi nära samarbete med specialpedagog.

I vår pedagogiska verksamhet har vi läroplan och kommunala mål som riktmärke. Den säger att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande för att barnen ska nå ditt bästa jag!

En dag på förskolan

Öppning på Humlan för hela Tomtebogård

07.30-08.00 Frukost
08.00-09.00 Inomhuslek
09.00 Utomhuslek och gruppaktiviteter, såsom skapande, rörelse och skogstorpare.
10.30 Samling på respektive avdelning
11.00 Lunch
12.00 Språkstund och vagnsvila eller madrassvila
12.30 Utelek för de barn som varit inne på förmiddagen, de som redan varit ute väljer inne- eller utelek.
14.00 Mellanmål
14.30 Inne- eller utelek, barnen väljer.
16.30 De barn som är kvar går till stängningsavdelningen Humlan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2017
Sidan publicerad av: Ann Vidmark